Socijalna inteligencija u školama

Školski programi razvijanja emocionalne inteligencije ne samo da poboljšavaju mentalno zdravlje i socijalne veštine, već deca imaju koristi od njih i godinama kasnije, tvrde naučnici Univerziteta Lojola i Univerziteta Ilinois u Čikagu.

Profesorka Eva Oberle navodi da programi unapređivanja socijalno-emocionalnih veština omogućavaju deci da u kasnijem školovanju i životu postignu bolji uspeh.
- Znamo da ovi programi imaju neposredan pozitivan efekat - navela je ona i dodala da kroz programe deca uče da prepoznaju i razumeju svoje emocije, osećaju empatiju, donose odluke i grade i održavaju odnose.

Prethodno istraživanje je pokazalo da uključivanje tih programa u nastavu poboljšava ishode učenja i odnose među učenicima, a smanjuje anksioznost i probleme u ponašanju. Nova studija je analizirala rezultate 82 takva programa koji uključuju više od 97.000 dece od vrtića do srednje škole u Americi, Evropi i Velikoj Britaniji, a efekti su procenjeni najmanje šest meseci po završetku programa. Istraživači su otkrili da socijalno-emocionalno učenje doprinosi boljim rezultatima u školi, ali da takođe ima i dugoročne pozitivne ishode.

Učenici koji su učestvovali u programima završili su koledž sa uspehom višim za 11 posto od drugih vršnjaka. Njihova stopa diplomiranja u srednjim školama bila je šest posto veća. Upotreba droga i problemi u ponašanju bili su za šest procenata niži kod učesnika programa, a dijagnoza poremećaja mentalnog zdravlja bilo je čak 13,5 posto manje.

Izvor: RTS.rs