Na pragu budućeg zanimanja

OŠ „Draža Marković Rođa“ u Smoljincu veoma uspešno sprovodi programe za profesionalnu orijentaciju i saradnju sa roditeljima.

Učenici osmog razreda Osnovne škole „Draža Marković Rođa“ u Smoljincu na pragu su izbora budućeg zanimanja. U školi se na časovima odeljenjskog starešine trude da na pravi način realizuju Program profesionalne orijentacije.
- Pored časova na kojima redovno organizujemo radionice, trudimo se da uključimo i roditelje. Gostujući na našim časovima, imamo prilike da čujemo kakva su njihova zanimanja, koje su prednosti i otežavajuće okolnosti sa kojima se suočavaju u svakodnevom radu. Susrećemo se i sa dragocenim životnim savetima. Do sada su nam, tokom septembra i oktobra, gostovali Zdravkovi, Lukini i Aleksini roditelji, a uskoro se nadamo i druženju sa ostalima - kaže Zorica Perić, nastavnica srpskog jezika i dodaje da su tokom septembra i oktobra na časovima odeljenskog starešine veoma uspešno sprovedene radionice za osmake koje se odnose na teme "Za šta sam zainteresovan" i "Grafikon interesovanja".