Digitalne knjige za učenike

Nacrt zakona o udžbenicima, koji će se na javnoj raspravi naći krajem nedelje, predviđa uvođenje digitalnih udžbenika, đačkih zadruga, kao i Centra za niskotiražne udžbenike.

Udžbenici neće morati da se štampaju, jer će moći da budu digitalni – jedna je od ključnih novina Nacrta zakona o udžbenicima. Javna rasprava o ovom dokumentu počeće krajem ove nedelje, kada će svi zainteresovani moći da daju svoje primedbe.

Da bi školske knjige mogle da budu samo u digitalnoj formi, u zakon je uvedena odredba da je udžbenik osnovno didaktičko sredstvo u bilo kom obliku ili mediju. Kada digitalni udžbenik bude predviđen zakonom, biće usvojeni i standardi za njegovu izradu, kao i novi plan udžbenika.

- Ovo rešenje omogućiće jeftinije, pravednije i dostupnije obrazovanje – kažu u Ministarstvu prosvete i dodaju da će digitalni udžbenici biti zanimljiviji i funkcionalniji, što će uticati i na povećanje đačkih znanja i veština.

Osnova za učenje i dalje će, u najvećem broju slučajeva, ostati udžbenički kompleti.

Budući zakon vratiće „u igru“ male izdavače, jer se ukida kvota po kojoj su za neki udžbenik, da bi bio u upotrebi, morali da se izjasne nastavnici najmanje pet odsto đačke populacije. Ubuduće to neće biti kriterijum. Ova odredba u prethodnom zakonu uvedena je jer je postojalo gotovo 80 licenciranih izdavača udžbenika na tržištu. Kada je uvedeno da je minimalna kvota da se neka kniga nađe u učionici, da iz nje uči najmanje pet odsto učenika, mnogi su nestali sa tržišta.

Izmenjen je i način za podnošenje rukopisa i odobravanje udžbenika, tako da rokovi za ovaj posao budu kraći, a procedura jednostavnija. Biće ukinute i liste pregledača udžbenika, koje je do sada potpisivao ministar, a novi propis definiše kriterijume ko može biti pregledač, sa namerom da ta lista bude duža, bez sukoba interesa i kako bi proces bio transparentniji. I dalje će postojati obaveza da se isti udžbenici koriste u školama četiri godine, odnosno da se na svake četiri godine biraju novi udžbenici. Samo u izuzetnim slučajevima, uz saglasnost Ministarstva prosvete, škole će moći da promene knjige koje koriste usred četvorogodišnjeg ciklusa.

Jedna novina biće i Centar za niskotiražne udžbenike, koji bi trebalo da reši problem materijala na jezicima nacionalnih manjina, ali i udžbenika prilagođenih slabovidoj deci, kao i literaturu za srednje stručne škole koju izdavači, zbog malog broja primeraka, ne žele da štampaju.  Zbog toga se pojedini predmeti  i dalje uče iz knjiga objavljenih u SFRJ.  Za ovaj fond izdavači će imati obavezu da uplaćuju dva odsto svojih prihoda. I ranije je postojala takva obaveza, ali godinama nije poštovana. Izdavači koji ne budu objavljivali niskotiražne udžbenike, a obavezali su se na to, ili oni koji ne budu uplaćivali novac u fond, biće kažnjeni.

Škole će udžbenike moći da nabavljaju posredstvom udžbeničkih zadruga, predviđa budući zakon. U Ministarstvu prosvete objašnjavaju da je to mera koja bi trebalo da ukine sivo tržište, posrednike i smanji krajnju cenu koji plaćaju roditelji.

Izvor: Novosti.rs