Decibeli iz školskih klupa

U Beogradu je u proteklih šest meseci ispitivan i meren kvalitet govorne komunikacije u školama. Na osnovu rezultata istraživanja, kroz projekat „Kleaneo“, u tim objektima je postavljena namenska zvučna izolacija.

Usvajanje gradiva, između ostalog, zavisi i od akustičnosti prostorije. Projekat „Kleaneo" je pokrenut kako bi se ispitao kvalitet govorne komunikacije u obrazovnim institucijama i poboljšali uslovi nastave.

Profesor Elektrotehničkog fakulteta dr Miomir Mijić, jedan od rukovodilaca Laboratorije za akustiku na tom fakultetu i jedan od inicijatora projekta, objasnio je da je odgovarajući akustički komfor u sva tri objekta postignut posebnim pločama koje su konstruisane tako da upijaju zvuk. Oprema je u proteklih šest meseci postavljena u jednu učionicu OŠ „Drinka Pavlović", učionicu i hodnik Arhitektonske škole, kao i u jednu sobu dnevnog boravka vrtića „Malecka".
- U učionicama škola koje su učestvovale u projektu potvrdili smo da je ugrožena razumljivost govora, naročito u poslednjim klupama, dok je u vrtiću problem bila prevelika buka - objasnio je profesor Mijić, istakavši da je intervencijama u enterijeru značajno poboljšano dotadašnje stanje i da je tako ukazano na moguće metode rešavanja tog problema. U školama se na taj način poboljšava kvalitet praćenja nastave, a u vrtićima unapređuju uslovi za rad vaspitača i boravak dece jer je povećana razumljivost govora a nivo buke smanjen i za deset decibela.
Profesor je dodao i da je jedan od ciljeva da projektanti budućih obrazovnih objekata uvide i važnost zvučne izolacije, odnosno adekvatnog akustičnog komfora, koji je već standard u mnogim razvijenim državama.

Merenjem akustičnog komfora u našim školama, u saradnji sa učenicima, došlo se do podataka da oni iz poslednjih klupa predavače čuju sa oko 80 odsto razumljivosti. Nakon ugradnji perforiranih ploča koje funkcionišu po sistemu „akustičkog rezonatora" i upijaju zvuk, razumljivost predavanja se za đake s krajnjih delova učionice povećala i do 95 odsto, što je u skladu sa standardima koji važe na Zapadu.

Zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović prisustvovao je prezentaciji rezultata projekta.
- Posle pola godine trajanja projekta, uverili smo se da je moguće i na ovaj način poboljšati uslove za rad i pokazali da Grad Beograd može veoma dobro sarađivati sa svetski priznatim kompanijama - rekao je Mladnović i dodao da je značajna bila inicijativa profesora ETF-a i njihove Laboratorije za akustiku. Oni su, kako je naveo, stručno vodili projekat da bi se došlo do rezultata koji pokazuju da se metod može primeniti u drugim školama i institucijama.

Izvor: RTS.rs