Učenici duplo manje beže sa časova

Istraživanje pokazalo da su dobri rezultati škola koje su uvele elektronski dnevnik.

Broj izostanaka učenika sa časova prepolovljen je u školama koje su uvele elektronski dnevnik - pokazuje istraživanje Ministarstva prosvete. Na kraju prvog polugodišta završena je analiza upotrebe elektronske evidencije, a ispostavilo se i da je vreme koje nastavnici troše na administraciju upola manje. 

- To što sistem esDnevnika prati napredak svakog učenika i obaveštava razrednog starešinu, direktora i pedagoga kada se učenik približi alarmantnim granicama u broju izostanaka, uticalo je da broj izostanaka bude prepolovljen u odnosu na prvo polugodište prošle godine - poručuju iz Ministarstva prosvete i dodaju da su prijave za neadekvatno ocenjivanje su svedene na minimum.

Kako ističu, na smanjenje broja prijava uticalo je to što nastavnik, osim ocene upisuje i šta je učenik odgovarao i šta bi trebalo da uradi kako bi tu ocenu unapredio.

Elektronski dnevnik sprečava mogućnost da učenik više od dva puta dnevno odgovara različite predmete i njegovo uvođenje je deo projekta "Elektronska prosveta" u koji je od septembra uključeno 200 osnovnih i srednjih škola.

 - Nakon uvođenja digitalnih udžbenika i masovne primene sistema ovakvog dnevnika, biće moguća procena za koje lekcije učenici dobijaju loše ocene. Ta informacija biće automatski prosleđena nastavnicima i đacima radi dopunske pripreme - objašnjavaju u Ministarstvu.

U drugom polugodištu i roditeljima će biti omogućen pristup elektronskoj evidenciji.

Izvor: Novosti.rs