Digitalizacija obrazovanja ima prioritet

Školski portal sumira informacije koje su se poslednjih meseci pojavljivale u medijima na temu obima udžbenika i težini đačke torbe, digitalnih nastavnih sadržaja, đačkim zadrugama...

Upkos medijskim napisima da će đačke torbe biti lakše, jer će deca u njima nositi manje udžbenika, koji će pritom biti manje obimni, kako sada stoje stvari, u novoj školskog godini neće biti velikih izmena u udžbeničkoj literaturi. Izvesno je i da papirni udžbenici neće biti proterani iz škola usled predstojeće digitalizacije obrazovanja već će uvođenje digitalnih nastavnih sadržaja od 1. septembra biti prvi korak ka digitalnim udžbenicima za koje standardi tek treba da se urade.

Novi udžbenici biće pripremljeni za prvi i peti razred osnovne škole, za šta je Ministarstvo prosvete raspisalo javni poziv izdavačima zbog donošenja novih programa za ta dva razreda. Plan Ministarstva je da u martu bude usvojen novi Zakon o udžbenicima i da se po njemu biraju udžbenici za prvi i peti razred, a ključna novina u odnosu na aktuelna rešenja najavljeno je ukidanje cenzusa od pet oto koji sada mora da se preskoči da bi se neki naslov uopšte našao u katalogu odobrenih udžbenika.

Pojedini mediji objavili su nedavno informaciju, pozivajući se na zvaničnike Ministarstva, da će štampani udžbenici biti sa manjim brojem strana i jeftiniji, te da je novim planom udžbenika ograničeno da po jednom predmetu đaci mogu imati jedan udžbenik. Međutim, takvi napisi su sa istog mesta demantovani, uz obrazloženje da će se novi plan tek raditi. Treba podsetiti da je u važećem planu udžbenika dat preporučen broj strana za svaku udžbeničku jedinicu, koji nije obavezujući za izdavače. Prosvetna vlast ne planira da novim zakonom ograniči broj strana po udžbeniku, tako da teza o manje obimnim udžbenicima nije tačna.

Kako objašnjavaju u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, plan udžbenika je promenjen krajem prošle godine prevashodno zato što se u novim programima za peti i šesti razred nalazi novi predmet informatika i računarstvo i predmeti koji su promenili naziv – tehnika i tehnologija i fizičko i zdravstveno vaspitanje. U ostalim stavkama u planu nije se mnogo intervenisalo osim što radna sveska za srpski jezik više nije obavezni deo udžbeničkog kompleta. Do izdavača su stigle nezvanične najave da će radna sveska ipak biti vraćena, ali čak i da plan ne bude ponovo menjan, školama nije zabranjeno da ih koriste kao dodatno nastavno sredstvo, uz uslov da se s tim saglase roditelji.

Ministarstvo prosvete je digitalizaciju najavilo kao jedan od svojih prioriteta, a u prvoj fazi tog projekta najavljeno je uvođenje digitalnih nastavnih sadržaja koji neće zameniti štampane udžbenike već će biti njihova dopuna. Kako će izgledati ti sadržaji i za koje predmete mogu da se prave treba da definiše radna grupa Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Ideja je da ti sadržaji za učenike budu besplatni, a da licence od izdavača otkupi Ministarstvo prosvete.

U okviru istog projekta najavljeno je i opremanje 2.000 kabineta u školama računarskom opremom, kao i obezbeđivanje najsavremenije internet veze. Paralelno sa tim biće izabrano između 3.000 i 4.000 učitelja i nastavnika koji će od 1. septembra predavati u prvom i petom razredu osnovne škole. Oni će biti obučeni da koriste digitalne sadržaje u nastavi, uz upotrebu modernih tehnologija.

Iz Ministarstva prosvete više puta su isticali da će udžbenici biti jeftiniji jer će se nabavljati preko đačkih zadruga, umesto što su procenat od toga dosad uzimali posrednici. Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je otvorio takvu mogućnost, a ostaje da se vidi da li će je škole iskoristiti. Ova mera bi, prema obećanjima prosvetne vlasti, trebalo da ukine sivo tržište, posrednike i smanji krajnju cenu koju plaćaju đaci i njihovi roditelji.

Vesna Stamenić