Inovativno podučavanje

Nastavnici Katarina Ivanović, Marija Davidović i učitelj Milan Filipovac prezentovali su svojim kolegama znanje stečeno na seminaru u Barseloni.

U Osnovnoj školi „Stevan Dukić“ u Beogradu, održana je radionica međunarodnog projekta „IT4LIFE“ (Innovative teaching inspired functional education – Inovativno podučavanje za celoživotno inspirisano funkcionalno učenje). Predstavnici radne grupe i autori projekta, direktor mr Vida Milojović, predmetni nastavnici Katarina Ivanović, Marija Davidović i učitelj Milan Filipovac prezentovali su svojim kolegama stečeno znanje na seminaru u Barseloni.

Kroz osmišljene radionice na kojima su svi aktivno učestvovali u cilju unapređenja nastave, razgovaralo se o metodama, tehnikama, stilovima učenja i podučavanja i njihovoj primeni kroz IKT u nastavi.

 

Erazmus + (Erasmus) je program  Evropske unije koji, između ostalog, obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u oblasti obrazovanja. U okviru njega, u cilju unapređenja i razvoja obrazovanja, kao i promovisanja i vrednovanja stečenih kompetencija nastavnika, i škole imaju mogućnost da svoje zaposlene šalju na stručno usavršavanje u inostranstvo. Ta međunarodna dimenzija aktivnosti njenih zaposlenih obrazovnim instutucijama pomaže da stvore dodatne veze sa kolegama iz škola širom Evrope, čime se dalje ohrabruje međunarodna saradnja, umrežavanje i mogućnost za razmenu i primenu inovativnih praksi ili znanja stečenih na obukama.