Škole kao ambasdori Akademije za prirodu

Škole su organizovale časove u prirodi, izložbe, sportske događaje, vršnjačku edukaciju, snimali kratke filmove i druge aktivnosti, sa ciljem da bolje upoznaju biološku raznovrsnost zaštićenog područja iz kojeg dolaze.

Svetska organizacija za prirodu WWF, okupila je na Kaluđerskim barama u Nacionalnom parku Tara nastavnike i učenike iz 10 osnovnih i srednjih škola, koji su proteklih osam meseci promovisali svoje zaštićeno područje.

WWF je za polaznike Akademije za prirodu u oktobru prošle godine organizovao obuku u Istraživačkoj stanici Petnica, nakon čega su učenici i nastavnici postali ambasadori pet zaštićenih područja u Srbiji -   nacionalnih parkova Tara, Đerdap i Fruška gora, Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje i Predela izuzetnih odlika Avala.

U saradnji sa upravljačima zaštićenih područja, ambasadorske škole su sprovodile projekte u okviru kojih su organizovale časove u prirodi, izložbe, sportske događaje, vršnjačku edukaciju, snimali kratke filmove i druge aktivnosti, sa ciljem da bolje upoznaju biološku raznovrsnost zaštićenog područja iz kojeg dolaze, a istovremeno ga i promovišu.

- Za dve godine trajanja Akademije za prirodu, zaštićena područja u Srbiji dobila su 20 ambasadorskih škola. Želeli smo nastavnicima i đacima da pokažemo drugačiji način učenja o prirodi, pre svega kroz boravak u njoj. Cilj je bio da bolje upoznaju svoje zaštićeno područje i njegove karakteristike i vrednosti. Na taj način postaju odgovorni prema prirodi i njeni ambasadori. Nadamo se da će učenike, koji su prošli našu Akademiju, zaštita prirode privući i kao njihovo buduće zanimanje - kaže Sonja Bađura, zadužena za obrazovne programe u WWF - u.

WWF akademija za prirodu je deo velikog regionalnog projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude“, koji je počet u oktobru 2015. i trajaće do oktobra 2019. godine, a finansira ga Švedska međunarodna razvojna agencija.

U projektu su učestvovale škole: SPR Gornje Podunavlje - ŠOSO „Vuk Karadžić“ i Srednja škola „Sveti Sava“; NP Tara – OŠ „Dušan Jerković“ i OŠ „Vladika Nikolaj Velimirović“, NP Đerdap – OŠ „12.septembar“ i OŠ „Ljubica J. Radosavljević“; NP Fruška gora – OŠ „Đorđe Natošević“ i OŠ „Dositej Obradović“ Irig; PIO  Avala – Gimnazija „Uroš Predić“ i OŠ „Vojvoda Stepa“.