Ugledni čas uz digitalni udžbenik

Učenici su aktivno učestvovali i na kraju uradili evaluaciju časa.

U Osnovnoj školi “Moma Stanojlović” u Kragujevcu održan je ugledni čas iz predmeta Svet oko nas na temu Kretanje je svuda oko nas. Cilj časa bio je upoznavanje učitelja i nastavnika sa prednostima korišćenja digitalnog udžbenika Izdavačke kuće BIGZ školstvo.  

Prema rečima Vesne Stevanović, učiteljice koja je održala čas, na ovaj način najbolje su prikazane sve mogućnosti koje ovaj elektronski udžbenik pruža.

- Iz postojeće lekcije koristila sam fotografije na kojima je predstavljeno kretanje, a u lekciju sam ubacila pripremu za čas, film o kretanju životinja, prezentaciju, pesmu sa video zapisom i dva nastavna listića. Tom prilikom učenici su radili u grupi i crtali mape uma za predstavljanje onoga što su naučili. Na kraju su uradili evaluaciju časa  – objašnjava Vesna Stevanović.

Čas je, kako kaže, bio dinamičan, a učenici izuzetno aktivni.

Ovom uglednom času, koji je deo plana Odeljenkog veća, prisustvovali su Rajica Kovačević, direktor OŠ “Moma Stanojlović”, Rada Marić, pedagog, Marko Milovanović, nastavnik engleskog jezika i učiteljice Zorica Jelenković, Jelena Milojević, Živka Kašiković, Jelena Glišić, Tatjana Mirić i Kristina Bešević.