Gejmifikacija obrazovanja kao novi trend

Upotrebom tehnika koje se koriste da bi pojačale posvećenost igrača video-igrama možemo da unapredimo obrazovni sistem i podstaknemo učenike da se aktivnije uključe u nastavu.

Gejmifikacija obrazovanja (ili gejmifikacija učenja) savremeni je obrazovni pristup koji teži da korišćenjem sistema i elemenata dizajna video-igara unapredi angažovanost učenika u nastavi. Sve se svodi na primenjivanje elemenata video-igara koji su zabavni i kreiraju posvećenost igri na duži period u obrazovni kontekst, tj. nastavni program, čime se utiče na ponašanje učenika sa ciljem da se nastava učini zabavnijom, a oni postanu aktivniji i motivisaniji.

Da bi se određeni program gejmifikacije nastave sproveo, važno je prvo utvrditi kakvo je stanjeZato se definiše i kontekstualizuje ciljna grupa: pored godina starosti i godina školovanja, poželjno je utvrditi i predznanje učenika. Potom je važno definisati ciljeve nastavnog plana, recimo upoznavanje periodnog sistema elemenata, i na osnovu toga strukturirati ceo program, odrediti tematske celine, u ovom slučaju izučavanje određene grupe, periode ili bloka sistema elemenata, značajne prekretnice, tok nastave, osmisliti zadatke, ustanoviti šemu bodovanja, te jasna i nedvosmislena pravila kojima se rukovode akcije svih učesnika.

Posle toga treba ustanoviti kojim pomoćnim alatima za primenu gejmifikacije raspolažemo, što se prvenstveno odnosi na softverska rešenja. Sistemi upravljanja učenjem (LMS) skup su programa koji pomaže nastavnicima u praćenju učinka učenika i mogu se koristiti kako u gejmifikovanom, tako i u klasičnom pristupu nastavi. 

Napredak odnosno progresija je veoma važan element u procesu gejmifikacije, jer je osećaj nedostatka napretka, koji veliki broj učenika ima, jedan od glavnih razloga njihove nezainteresovanosti. Trenutni sistem ocenjivanja preterano je rigidan i deluje veoma demotivišuće na učenike jer se u dobroj meri oslanja i na strah od neuspeha, jedinice na pismenom koje srozavaju prosek, dok se u gejmifikovanom sistemu broj bodova stalno povećava. To kod učenika stvara osećaj napretka, čak i kad rezultati nisu sjajni, i tako se posredstvom nekoliko psiholoških sklonosti i mehanizama javlja jaka motivacija za uključivanje u nastavu i sabiranje dodatnih bodova.

Uvođenje timske i društvene komponente takođe je veoma važno: učenicima treba pružiti obilje prilika da rade zajedno, bilo na nivou grupa ili celog odeljenja, ostavljajući im dosta prilika da se druže, ali istovremeno negovati i takmičarsku komponentu igračkog sistema. 

Dajući učenicima osećaj kontrole i uticaja u sferi sopstvenog obrazovanja, gejmifikovana nastava uspešno indukuje internalizaciju znanja i učenja, što motiviše učenike da preuzmu inicijativu u cilju daljeg učenja, nevezanog za institucionalni okvir, što se prvenstveno odnosi na otkrivanje novih oblasti interesovanja. Dobro organizovana gejmifikovana nastava podstiče učenike na kreativno mišljenje tako što im daje šansu da ne uspeju u bezbednom okruženju, tj. da pogreše bez negativnih posledica kako bi učili na greškama. 

Gejmifikacija obrazovanja odličan je način unapređenja obrazovnog sistema. Raznovrsnost pobrojanih tehnika i fleksibilnost pristupa omogućavaju da se uz relativno male troškove postigne značajan napredak kako u obrazovnoj, tako i u vaspitnoj komponenti školskog sistema. Uz postepeno i pažljivo uvođenje sistema, minimalizuje se prostor za sistematske greške, trenirano i motivisano osoblje povećava šanse za ostvarivanje mnoštva pozitivnih efekata i značajnog unapređenja nastave, dok kombinovanje s drugim modernim nastavnim tehnikama može voditi ka multiplikovanju pozitivnog učinka. 

Izvor: PCpress