Roditelji, šta nikad ne bi trebalo da pitate nastavnike svoje dece?

Deca imaju domaće zadatke, ali roditelji i učitelji imaju možda najteži: da od te dece naprave ljude. Na tom putu mnogo je prepreka, koje je lako preskočiti ako je saradnja na relaciji nastavnik-učenik-roditelj normalna.

Pitali smo jednu učiteljicu šta roditelji nikada ne treba da pitaju, a šta baš treba da pitaju.

Jelena Martinov je u prosveti već 18 godina, a trenutno je učiteljica II razreda sa 29 učenika. 29 različitih mišljenja, karaktera, potreba, želja.. I minimum 29 roditelja koji imaju poneko pitanje. Jelena obožava svoj posao, a đake iznad svega i smatra da je "sveto trojstvo" (nastavnik-učenik-roditelj) od krucijalnog značaja za uspeh deteta.

- Česta je pojava u društvu da se dete školuje bez podrške roditelja. Ne zna šta se u školi sa njegovim detetom dešava. Ne prati napredovanje svog učenika, koji u takvim okolnostima, teži izbegavanju obaveza koje zahteva škola. Takvi učenici ne rade ni u školi, ni kod kuće. Ipak, mi stremimo vraćanju pravih vrednosti, kao što su: marljivost, disciplinovanost, umerenost, usmerenost, vredan rad i trud. "Sveto trojstvo" treba zajedno da se bori protiv lenjosti i pundravaca, ili da razvija svaku laticu deteta dok ne procveta - kaže učiteljica Jelena.

Sigurno ste za 18 godina čuli razna pitanja, komentare, sugestije... Da li biste mogli da sažmete pitanja koja roditelji baš nikada ne bi trebalo da postave učiteljima svoje dece?

- Ježim se pitanja "Šta imaju za domaći", "Možete li danas, molim Vas, da prozovete...?"... Mogu do sutra da nabrajam u kojim su me privatnim situacijama nazivali roditelji, ali od ove godine će to biti redukovano. Ako roditelj veruje učitelju, čemu svaki učitelj duboko stremi, ako je učitelj majstor svog zanata, pustiće učitelja da radi svoj posao. Danas postoje moderni načini komunikacije, npr. putem viber grupa, u kojima učiteljica postavlja tekst o tekućim informacijama. Naravno da u situacijama, ako postoji potreba zarad boljitka deteta, učiteljica će naći vreme da se posveti učeniku, a biti i podrška roditelju - dodaje ona.

A šta bi roditelji baš trebalo da pitaju? 

- Teško pitanje. Smeju puno toga da pitaju, ako je u interesu napredovanja deteta. Uvek se nađe vremena i načina. Samo neka su nam deca zdrava i prava i neka izrastaju u dobre ljude - ističe učiteljica Jelena.

Kako balansirate između svoje profesije, potreba učenika i želja roditelja?

- Mnogi učitelji nemaju takve uslove, ali moja soba liči na kancelariju. Imam instaliran desktop Viber, a povezana sam sa svim roditeljima u Viber grupi. Takođe koristim uslugu mobilnog operatera i nemam veliki trošak pri razgovoru telefonom. Pripremam nastavu za istim računarom, pa mi je sve pri ruci. Roditelje postepeno pripremam da uoče ili sami prepoznaju potencijale, mogućnosti i domete svog deteta. Težim istinitosti, tačnosti, sve zarad deteta. Problem može da se desi samo ako imam nesaradljivog roditelja, a dete ne napreduje. Roditelje, naravno, uključujem i u sam proces nastave, po potrebi i mogućnosti - zaključuje učiteljica.

Izvor: Blic.rs