Obeležen Dan škole OŠ “Vuk Karadžić“ Majilovac

"Sve što tkaš, vezuj koncem za nebo"

Svaka škola ima svoj svečani i veliki dan. Pored vrednih radnika i dobre i vaspitane dece, lepota škole ogleda se i u priredbama koje realizuje. OŠ “Vuk Karadžić“ Majilovac, svake godine posvećuje veliku pažnju u pripremama za Dan škole. Najveću i najlepšu ulogu u njoj imaju učenici. Veoma su uspešni u dramskoj sekciji kao i ritmičko – folklornoj, te svaka njihova izvedba protekne sa najvećim pohvalama. Svi nastavnici i učitelji učestvuju u organizaciji, kako u samom programu tako i u postavljanju izložbe i radova učenika, ukrašavanju zidova i holova škole.

Tema ovogodišnjeg Dana škole bila je „Sve što tkaš vezuj koncem za nebo“, misao Svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Ta misao pronašla se u svakoj tački, glumi, igri, pesmi i folkloru. Sva izdvojena odeljenja u naseljima Đurakovo, Sirakovo i Kurjače, kao i centralna škola u Majilovcu, priredila su svečane tačke u kojima dolazi do izražaja talenat i veština, kao i znanje učenika.

U priredbi su učestvovali i najmlađi – vrtić koji je u sklopu ove škole, a izdvojena je grupa vrtića „Majski cvet“ iz Velikog Gradišta. Na kraju programa predstavio se sa nekoliko igara KUD „Stiški biseri“ iz Majilovca čiji su članovi upravo đaci. Oni redovno osvajaju prva mesta na takmičenjima i dobijaju najveće aplauze i pohvale.

Tokom prethodnog perioda, ova škola je bila izuzetno aktivna u organzovanju brojnih aktivnosti.

Tokom jeseni, organizovan je Čas Preduzetništva u saradnji nastavnika TIO Branka Dejanovića i učiteljice Biljane Jovanović. Uz timski rad i odlične smernice pomenutih nastavnika, učenici su kreativno i inspirativno sačinili veoma korisne predmete za dvorište škole – klupice i sto.

Da je ova škola svestrana, govori i činjenica, da je tokom oktobra održana i pozorišna predstava pod nazivom "Zato što te se plašim" u realizaciji programa Prevencija vršnjačkog nasilja, za učenike od 4. do 8. razreda. Program ima za cilj da smanji stopu nasilja među decom, školskog uzrasta. na način da podiže svest i osetljivost na problem, kod učenika, nastavnika, stručnih saradnika i roditelja. U delu programa, učenicima se obratio dr. Žarko Trebješanin, profesor i pedagog, koji je govorio o važnosti shvatanja date teme.

Redovno ćemo pratiti i ostale aktivnosti iz ove škole.