Računari i ŠTA SA NJIMA?

Otkrivamo 5 ideja koje će vam umanjiti brige kada je korišćenje računara u nastavi u pitanju.

Mnoge učionice sada imaju računar. Bilo da je to učionica u kojoj ga samo nastavnik ima ili je to informatički kabinet u kom svaki učenik raspolaže računarom, važno je biti svestan efekata njihovog korišćenja. Kao što ste to činili i ranije, planirajte različite oblika rada na računarima. I sami ste iskusili koliko je važno unapred predvideti tok aktivnosti kada je upotreba tehnologije u pitanju. Vi najbolje znate svoje učenike. Niko drugi. Znate kuda može da ode pretraživanje baza podataka, simulacija eksperimenata, izrada prezentacija, zatim kreiranje projekata ili komunikacija sa osobama koje su daleko od učionice. Vi moderirate i usmeravate, budno prateći interesovanja dece.

Računarske učionice

Ukoliko imate tu prednost da je vaša škola dobro opremljena, verovatno postoji opcija da držite časove u računarskim učionicama ili obezbedite da učenici rade na laptopu individualno ili u paru. U tom slučaju možete da postavite pravilo učenicima da mogu da pomažu jedni drugima, ali tako da nikada ne smeju da diraju računar drugog učenika. Na taj način obezbeđujete kvalitetne dijade u kojima deca međusobno komuniciraju, a ne rade umesto drugih. Pružaju vršnjačku podršku. Osećaju se važno i korisno u grupi.

Takođe, ako u nastavi koristite programe, napravite zaseban folder u Start meniju u kom ćete pripremiti sve potrebne programe, aplikacije i materijale. Tako će sve što nastava zahteva biti na jednom mestu, a učenici neće morati da kliknu na Programe i traže sami. Efikasnije ćete raditi i manje će dolaziti do nepredviđenih okolnosti. Deci će biti jasnija uputstva.

Jedan, ali vredan

Ipak, realnost je možda u vašem okruženju drugačija. Možda u učionicama imate po jedan računar ili ste raspoloženi da nosite svoj laptop ili tablet od kuće. U tom sučaju ste verovatno već vešti u efikasnom upravljanju njime, a u nastavku pogledajte predloge kako to još da unapredite:

1. Pogodan pristup svima

Potrudite se da računaru pronađete centralno mesto, posebno ako ga koristite za prikazivanje sadržaja celom odeljenju. Važno je da svi mogu dobro da vide ekran i ravopravno se uključe u aktivnost. Ako pak, računar treba da bude neka vrsta radnog mesta ili centra interesovanja za manje grupe, omogućite  da se u tom delu učionice ne pravi gužva i da se ti učenici ne ometaju dok rade na sadržaju. Zajednički sa decom osmislite pravila korišćenja i čuvanja učeničkih radova.

2. Spremnost, uvek

Kao što pretpostavljate, spremnost se odnosi na sposobnost nastavnika da realizuje planirane aktivnosti čak i ako tehnologija zataji. Dobro je imati alternativan način prikazivanja materijala ili recimo, plan B za projektni pristup ako nestane struje ili računar ne služi kako je planirano. To je više od pola posla. Sa druge strane, spremnost se ovde tiče i blagovremene pripreme softvera, kao i uputstava za njegovo korišćenje. Ono što deca vole je unapred spremna šema za rad koja sadrži podsticaje, kako bi odustajanje kod učenika bilo manje.

3. Učenici-stručnjaci

Nije teško u današnje vreme priznati da deca često koriste računare mnogo veštije od odraslih. Imaju manju brigu da će pogrešiti i veoma brzo uče nove radnje. Samostalno pronalaze zakonitosti i imaju sigurnost u radu. Zato je velika prednost obučiti učenike-stručnjake i rotirati ih tokom aktivnosti da pomažu drugim učenicima. Možete napraviti i plan rotacije pomoćnika ili to koristiti kao vid nagrade. Učenicima se takođe sviđa kada povremeno koristite u nastavi pomoć odraslih, na primer, kada pozovete roditelje, stariju braću i sestre da sa vama upravljaju tehnologijom.

4. Model navigacije

Ovo je efikasan način u raznim situacijama. Jedan učenik je "vozač" miša i tastature. Postoji i "navigator", učenik koji ne dira miš i tastaturu, ali daje uputstva i pravac. Treći učenik je "na zadnjem sedištu" i upravlja napretkom grupe, nadgleda i prati vreme. Može biti i dva učenika "na zadnjem sedištu" sa različitim zaduženjima. Ovaj model rada je posebno blizak učenicima mlađeg uzrasta, a poželjno je da se uloge rotiraju. 

5. Tim

Model tima ili grupne saradnje je pogodan za rad u većoj grupi (5-10 učenika). Ta grupa na računaru radi na delovima procesa u odnosu na ostatak odeljenja koji preduzima korake za koje tehnologija nije potrebna. Primera radi, grupa na računaru pretražuje informacije, dok dve grupe planiraju dalji tok projekta ili rade na povezivanju sa lokanom zajednicom. U drugom scenariju, grupa za računarom kreira izveštaj/prezetaciju/grafički prikaz na osnovu sadržaja koje ispostavljaju druge grupa. Svi zajedno su tim.

Za koji god vid rada da se odlučite, trudite se, kao i do sada, da održavate pozitivnu klimu za učenje,  pratite rad i napredovanje učenika i ostanete svoji i jedinstveni kao nastavnik.

Tamara Kostić, psihološkinja