DELIS – Dečije likovno stvaralaštvo osnovnih škola

Početkom maja u Umetničkoj galeriji Stara kapetanija u Zemunu, organizovana je izložba dečijeg likovnog stvaralaštva osnovnih škola DELIS, u organizaciji Milana Ignjatovića iz Osnovne škole „Svetozar Miletić“ Zemun.

Umetnička galerija Stara kapetanija Zemun posebnu pažnju posvećuje najmlađim sugrađanima, pa je logično da je više od dve decenije domaćin tradicionalne izložbe likovnih radova učenika osnovnih škola Zemuna – DELIS-a, koji je pokrenuo zemunski likovni pedagog i umetnik Milan Ignjatović i Aktiv likovnih pedagoga Zemuna.

Godinama je u prolećnim danima Galerija postajala nezaobilazna adresa za praćenje rezultata rada posvećenih nastavnika likovne kulture – najnovijih likovnih ostvarenja talentovanih učenika desetak osnovnih škola Zemuna – preko 5.000 radova na različite teme i tehnike, oko 3.000 učenika je sa ponosom obilazilo svoje izložbene radove, sticalo naviku da galerijske postavke prati i tokom cele godine. Mnogima od njih su vizuelne umetnosti postale životno opredeljenje pa su se posle završenih studija na umetničkim fakultetima  vraćali, priređivali svoje samostalne izložbe u svojoj, zemunskoj galeriji.

Na svim izložbama DELIS-a posebno uzbudljiv je čin otvaranja izložbe kada se dodeljuju nagrade za najuspešnije, najkreativnije radove učenika, ali i nastavnicima i školama koje su za izložbu ponudili najcelovitiju kolekciju učeničkih radova.

Uz znvanične nagrade mnoge umetničke asocijacije su dodeljivale svoje nagrade – Branko Najhold, Udruženje Kontrapunkt, Centar za grafiku FLU-a, Umetnička škola Željka Tonšića, Fond Princeze Olivere, nagrada Miomire Mime Jović.

Sve što čini prostor Galerije inspirativnim, prepoznatljivim ambijentom za organizaciju novih, inovativnih sadržaja namenjenih školskoj omladini.

Organizacijom tradicionalne izložbe ovogodišnjeg, jubilarnog 25. DELIS-a, koji je opstajao 25. godina zahvaljujući pre svega ideji i angažmanu agilnog i posvećenog likovnog pedagoga Milana Ignjatovića kao i njegovih kolega, zatvorio se krug, zamisao prezentacije stvaralaštva mladih u ovom formatu.

Verujemo da će dani koji dolaze doneti nove koncepcije, sveže ideje i organizacione pristupe likovnim sadržajima u kojima će centar interesovanja biti dečija kreativnost i radost stvaranja!