Istraži svoje koordinate

Naučni klub pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac u periodu od 9. do 31. maja 2019. godine organizuje manifestaciju Maj mesec matematike 2019. „Istraži svoje koordinate“ pod pokroviteljstvom Centra za promociju nauke Beograd.

U  okviru manifestacije „Istraži svoje koordinate" biće realizovano 14 radionica za učenike osnovnih škola i 6 radionica za decu predškolskog uzrasta PU „Nata Veljković“. Realizatori radionica su nastavnici matematike, geografije kao i članovi Udruženja nastavnika biologije Kruševac.

Tema ovogodišnjeg Maj mesec matematike 2019. je korelacija između matematike–geografije-biologije, gde putujemo oko sveta u potrazi za neraskidivom vezom matematike, geografije, biologije, discipline koje nam, kada se prepletu, otkrivaju skrivene predele. Manifestaciju prati i izložba „Algoritmi od kuhinje do berze“ koja predstavlja algoritme koji su utkani u svaki detalj svakodnevnice. Na zanimljiv i atraktivan način, kroz 13 kratkih priča izložba nas vodi kroz svet algoritama u kom danas živimo.

Radionice do danas je obišlo preko 300 učenika i oko 100 predškolaca a ono što su imali prilike da vide su interaktivne radionice: Adaptacija „Alanova i Bergmanova matematika živih bića“, „Savršen oblik u prirodi“ i „ Mikrosvet očima matematike“ realizatora nastavnice biologije Olivere Kolarić i Aleksandre Radomirović, „Matematička geografija u službi čoveka“ nastavnica geografije Lidije Bjelice, „Staroslovenski brojevi-brojevi skriveni u slovima“ nastavnice srpskog jezika Sanja Mladenović i još mnogo drugih.

1. Adaptacije – Alanova i Bergmanova matematika živih bića

Adaptacije biljka i životinja na različite uslove života uvek su zanimljive učenicima. A na koji način adaptacije objašnjavaju naučnici Karl Bergman i Džoel Asaf Alan, njihov život i rad, u kakvoj su vezi zapremina i površina tela sa staništem gde žive, zašto iste vrste različito izgledaju u hladnim polarnim staništima od toplih staništa, zašto su bitne uši lisice feneke, upoznaće se učenici na interaktivnom predavanju i radionici Adaptacije – Alanovo i Bergmanovae matematika živih bića.

2. Savršen oblik u prirodi

Da li u prirodi postoji savršen oblik, gde su sve geometrijski oblici u prirodi, u kojim mestima na planeti Zemlji žive biljke sa savršenim oblikom, šta su fraktali i fraktali u prirodi, koja je verovatnoća i brzina  deobe ćelija u mitozi i mejozi i savršena podela naslednog materijala su sve pitanja na koje će učenici čuti odgovor na radionici Savršen oblik u prirodi.

3. Mikrosvet očima matematike

Učenici na ovoj interaktivnoj radionici upoznaće se sa slikama i video zapisima koji su snimljeni kroz objektiv mikroskopa preparata, simulaciju cirkulacije krvi, fiziologijom disanja a potom na radionici praveći preparate protista računaće brojnost populacije na preparatu a posmatrajući biljne preparate vegetativnih organa tražiće odgovore koje geometrijske oblike razlikuju u mikrosvetu i da li postoje dve iste ćelije provodnih sudova biljaka (oblik, veličina).

4. Staroslovenski brojevi – brojevi skriveni u slovima

Da li su se razlikovali brojevi starih Slovena od današnjih, da li brojevi imaju skriveno značenje i ko su matematičari pisci upoznaće učenici na predavanju Bajkoviti brojevi. Kaligrafijom pisaće na radionici brojeve i tekstove iz starih zapisa.

5. Matematička geografija u službi čoveka

Matematička geografija je fizičkogeografska disciplina koja proučava Zemlju kao nebesko telo, njen položaj i kretanje u vasioni, kao i posledice tog položaja i kretanja na geografska obeležja Zemlje. Može se tumačiti kao i primena matematičkih metoda u geografiji. Na koji način može se upotrebiti u službi čoveka biće prikazano na radionici Matematička geografija u službi čoveka.

Olivera Kolarić