Nastavnici i učenici mudriji zajedno

Sagledavanjem savremenih težnji u obrazovanju u čitavoj Evropi i potreba svojih učenika, grupa nastavnika iz Osnovne škole „Ivan Milutinović“ iz Beograda, učestvovala je u izradi jedinstvenog, gotovo vizionarskog projekta „Mudriji zajedno“.

Osnovna škola „Ivan Milutinović“ jedna od najstarijih škola osnovanih na teritoriji Beograda, među prvima je i u odlučnosti da svoju nastavu oplemeni u skladu sa zahtevima savremenog doba. Nastavnici shvataju da očuvanje njene tradicije nije samo osvrt na prošlost, već i držanje koraka sa učenicima, koji će tek ostaviti trag.

Sagledavanjem savremenih težnji u obrazovanju u čitavoj Evropi i potreba svojih učenika, grupa nastavnika u ovoj školi je učestvovala u izradi jedinstvenog, gotovo vizionarskog projekta „Mudriji zajedno“ čija je polazna osnova pronalaženje modela za uvođenje interdisciplinarne projektne nastave u redovnu praksu. U ovom projektu prepliće se aktivna uloga i saradnja učenika u nastavi, kako međusobno, tako i sa predavačima, ali i podstiče preduzetnički duh i brisanje oštre granice među predmetima, što učenje čini daleko življim i zanimljivijim procesom. Glavna odlika ovakve nastave je da učenici dobiju aktivniju ulogu u dolaženju do saznanja, a nastavnici im daju smernice i savete, procenjujući njihovo angažovanje i sposobnost da se izbore za kvalitetno, primenljivo znanje.

Zaposleni ukazuju na mogućnosti praktičnog povezivanja usvojenih sadržaja iz najraznorodnijih oblasti. Izradili su model po kom je moguće u ovaj tip aktivnog učenja uključiti nastavnike svih predmeta i odeljenja svih razreda od prvog do osmog. Osnovna škola „Ivan Milutinović“ je prva škola u Srbiji sa ovako kompletnim modelom za ovu vrstu inovacije, koji se već godinu dana sprovodi u praksi.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podržava uvođenje projektne nastave, pa se ciljevi ove škole poklapaju sa opštim ciljevima i nacionalnom strategijom.

Projekat „Mudriji zajedno“ je rađen u okviru Erazmus+ programa, pod pokroviteljstvom nacionalne agencije Tempus. Osnovna škola „Ivan Milutinović“ je jedna od škola u Srbiji koja se može pohvaliti pionirskim učešćem u ovom programu. Erazmus+ širom Evrope pruža podršku inovativnim idejama proizašlim direktno iz učionice, iz srži obrazovnog procesa. Cilj Erazmus+ programa je da se nastavnici iz različitih zemalja, a samim tim i raznorodnih obrazovnih sistema, međusobno povežu i razmenom iskustava i znanja na najrazličitije načine obogate savremenu školu. Značaj ideja i njihova usklađenost sa ovim opštim ciljevima su prepoznati i projekat je odobren za finansiranje.

Važan segment ovog programa je mobilnost nastavnika i organizovana obuka u inostranstvu. Sedam članova kolektiva Osnovne škole „Ivan Milutinović“ je u oktobru 2018. godine boravilo u Bolonji na predavanjima koja su bila neophodna da upotpune svoje kompetencije za sprovođenje ideja definisanih projektom. Bivša direktorka Snežana Budimirović je koordinirala ovim timom tokom obuke. Učiteljice Jovana Cakić i Nevena Aleksić i nastavnik engleskog jezika Branislav Krajišnik su spremni da projektnu nastavu implementirju na mlađem školskom uzrastu. Nastavnica biologije Maja Marinkov, nastavnik matematike Nenad Pribak i nastavnica engleskog jezika Helena Milošević Momčilov idu sigurnim koracima u pripremi učenika od petog do osmog razreda za izradu projekata.

Rad na ovom projektu već značajno doprinosi pozitivnijem stavu roditelja i okoline prema školi, što vodi ka ispunjavanju dalekosežnog cilja. Škola ne sme biti rutina i nužnost, već polazna osnova za otkrivanje talenata, sklonosti i dalju nadogradnju mladih.

Projekat „Mudriji zajedno“ pruža učenicima nove mogućnosti, jer se bavi motivacijom za praktično i primenljivo, celoživotno učenje. Odabir pravih informacija u poplavi ponuđenih i njihova pravilna primena u svakodnevnici su veštine neophodne širokom rasponu generacija. Cilj ove škole je da učenici shvate značaj samostalnog istraživanja i dolaženja do neophodnih podataka. Deca koja se na osnovnoškolskom uzrastu naviknu na preuzimanje inicijative u istraživanju i sticanju znanja će se daleko lakše adaptirati na zahteve savremenog doba, kada je neprekidno nadograđivanje znanja postalo neminovnost.