New Skill New School

Osnovna škola „Stevica Jovanović“ Pančevo se projektom New Skill New School uključila u program međunarodnog stručnog usavršavanja School education staff mobility finansiran od strane Evropske unije u okviru programa Erazmus+

Projekat Osnovne škole „Stevica Jovanović“ Pančevo New Skill New School realizovan je predanim radom četvoročlanog tima: Jasna Gađanski, direktorka, Snežana Papić, nastavnica muzičkog, dr Vena Hlavati Širka, nastavnica biologije i Zorica Mitić, nastavnica engleskog jezika.

Projekta se odvijao kroz dve faze:

  • fazu mobilnosti i
  • fazu diseminacije.

Tim je proveo sedam dana na stručnom usavrašavanju u Berlinu (Nemačka) tokom 2018. godine, gde su članovi pohađali dva kursa: Project Based Learning i Classroom management: solution for Teachers: new methodologies, cooperation and evaluation strategies.

Tokom 2019. godine počela je faza diseminacije,  u okviru koje su se odvijale različite projektne aktivnosti. Projekat je završen 31. maja 2019. godine.

Cilj projekta je bio da se članoviu tima obuče za upotrebu novih metoda nastave i učenja, da svoje znanje prenesu ostalim članovima kolektiva, i šire, i tako doprinesu unapređenju nastave i učenja u školi.

Zadaci koje su postavili ovim projektom su sledeći: 

  • Da se obuče i uvedu učenje na osnovu projekata, tj. projektnu nastavu;
  • Da podstiču preduzimljivost i orjentaciju ka preduzetništvu razvijajući veštine kojima će učenik moći da prepozna mogućnosti u školi i društvenoj zajednici, da ideju pretvori u aktivnost, da pokreće i spremno prihvata promene, preuzima odgovornost, pokazuje inicijativu i jasnu orjentaciju ka ostvarivanju ciljeva i postizanju uspeha;
  • Da doprinesu jačanju veze između formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja, stvarajući dodatne vrednosti za evropski okvir obrazovanja;
  • Osnažiti ulogu škole u osposobljavanju mladih za aktivno učešće građanskom društvu i  razumevanje međukulturalnih odnosa;
  • Unaprediti digitalne veštine i kompetencije zaposlenih;
  • Poboljšati znanja stranog jezika svih učesnika obrazovnog procesa;
  • Unaprediti profesionalni razvoj zaposlenih.

Tim je održao ugledne časove na kojima su prisutni mogli da se upoznaju sa novim načinom rada.

U drugoj fazi projekta članovi tima su na časovima primenile veštine i znanje stečeno na seminarima. Na časovima engleskog jezika, metodom projektne nastave obrađene su odabrane nastavne jedinice. Učenici su timski izrađivali prezentacije, plakate, izvodili kratke predstave i muzičke numere i tako pretvarajući svoje ideje u aktivnosti uspešno savladali gradivo.

Na časovima biologije učenici 6. i 8. razreda su kroz izradu društvenih edukativnih igrica obradili osnovne pojmove u ekologiji. Učenici su samostalno izradili potpuno nove edukativne  igrice na zadatu temu, koje će se dalje primenjivati u nastavi, a sve u cilju lakšeg savladavanja ekoloških pojmova. Igrice su morale da sadrže uputstvo za igru, figurice, kockice, kutiju i set pitanja čijim se odgovorom stiže do cilja.

Takođe su učestvovali u projektu „Ne prljaj nemaš izgovor“ zahvaljujući novim veštinama koje su savladali.

U okviru nastave muzičke kulture projektnom metodom obrađena je tema Muzika na filmu. Prikazan je kratak film sa naslovom Mjuzikl „Kosa“  kroz vreme. Film je nastao kao rezultat primene IKT u kojem su se učenici oprobali u različitim ulogama: scenaristi, režiseri, glumci, kamermani, montažeri. Na interesantan načn, uz primenu novih veština učenici su obradili jednu nastavnu temu. 

Timski rad, veća angažovanost i motivisanost učenika koja se postiže ovakvim načinom rada doprinla je pozitivnoj atmosferi na časovima i efikasnijem usvajanju zananja i veština učenika.

Bravo za tim Osnovne škole „Stevica Jovanović“ Pančevo!