Dečiji naučni festival „Sa naukom na ti”

Nauka fascinira decu, čak i ako su sasvim jednostavni ogledi, eksperimenti, demonstarcije. Iako ponekad neće znati da u potpunosti objasne šta se u eksperimentu dešava, efekat ostaje u njima kao jak doživljaj.

Nauka je svuda oko nas. Ona je fascinantna, uzbudljiva, brzo se razvija, ima prosvetiteljsku ulogu i uticaj na sve segmente naših života.

Projekat Dečiji naučni festival „Sa naukom na ti“ ima za zadatak popularizaciju nauke kod dece uzrasta predškolskog i osnovnoškolskog i da se deca na zanimljiv i interaktivan način upoznaju sa svetom nauke kroz igru, interaktivne radionice, predavanja i demonstracije.

Nosilac aktivnosti projekta je Udruženje biologa Kruševac sa autorom i koordinatorom projekta prof.biologije Oliverom Kolarić a pokrovitelj budžetski fond Grada Kruševca kroz Lokalni akcioni plan za decu „Kruševac po meri dece“. Partneri na projektu su Centar za stručno usavršavanje – Naučni klub Kruševac, OŠ „Jovan Popović“, OŠ „Strahinja Popović“ i PU „Nata Veljković“.

Aktivnosti projekta su predviđene u periodu 25.11-30.11.2019. godine i to na više lokacija: Naučni klub Kruševac 25.11-29.11.2019, OŠ „Strahinja Popović“- 26.11.2019, OŠ „Jovan Popović“- 29.11. i Jastrebac „Sa naukom na Jastrepcu“- 30.11.3019. godine.

Projekat je direktno upućen učenicima 18 osnovnih škola sa teritorije Grada Kruševca (uključujući i ŠOSO „Veselin Nikolić“) i predškolcima PU „ Nate Veljković.

Projektom je obuhvaćeno oko 1000 učesnika direktno, a indirektno 1500. Realizatori radioica su profesori biologije, fizike, geografije, hemije i razredne nastave.

Praksa pokazuje da na školovanje i kvalitet života dece najbolji uticaj imaju učenje van učionica kroz igru, kreativne radionice,  povezujući sa svakodnevnim životom.

Projekat Dečiji naučni festival „Sa naukom na ti“ kod učenika razvija osnovnu naučnu pismenost, logičko rasuđivanje, sposobnost kritičkog mišljenja, objektivnost i logičko rasuđivanje. Ovakvim programom se povećava vidljivost dece kao ravnopravnih članova zajednice, promoviše i unapređuje opšta dobrobit i efikasnost obrazovanja dece i mladih.

Ovakvim vidom neformalnog obrazovanja, čija su ciljna grupa deca od 4 do 14 godina doprinosi se sticanju znanja, veština i stavova sa ciljem da deca od najranijeg susreta sa naukom mogu da prepoznaju i ostvare svoje afinitete.

Rešavanje problemskih zadataka, ogledi i drugačiji pristup procesu sticanja znanja doprinosi da deca razvijaju svoje lične potencijale, samostalnost, inicijativu i usvajaju određeni sistem vrednosti i razvija jednakost kod dece i daje na važnosti u socijalnom okruženju.

Kroz ovakav pristup obrazovanju, deca se pripremaju da kao pojedinci, u budućnosti  imaju važnu ulogu i budu korisni i produktivni članovi našeg društva.

Predmet projekta jeste promovisanje nauke kod dece, kao i prihvatanje koncepta celoživotnog učenja. Motivacija dece da kroz drugačiji pristup nauci, istražuju, pokazuju inicijativu za saradničke odnose, rade na razvoju ličnih afiniteta, otkrivaju sopstvene  potencijalе. Školsko okruženje i preobimani planovi i programi kao i preopterećenost učenika ne ostavljaju mnogo mogućnosti da učenici budu „Sa naukom na ti“ u školskom okruženju.

Glavna aktivnost projekta je realizacija radionice  u periodu 25.11-30.11.2019.godine, kojim su predviđene interaktivne edukativne  radionice, ogledi i demonstarcije u trajanju od 5 dana što obuhvata 15 radionica za učenike osnovnih škola i 5 radionice za decu predškolskih grupa i starijih vaspitnih grupa. Šesti dan (subota) je predviđen za jednodnevni izlet i zatvaranje Dečijeg naučnog festivala „Sa naukom na ti“ na Jastrepcu za učenike 18  osnovnih škola (uključujući i ŠOSO Veselin Nikolić“) po 2 učenika koji će predstavljari svoju školu. Realizacija radionica je predviđena u hotelu Trajal (kompleks Jastrebac Lake Resort) u konferencijskoj sali i bio-geografski rad učenika  na terenu  sa ciljem popularizacija prirodnih resursa i zaštićenih prirodnih dobara u okruženju.

Primećeno je da učenici koji su učesnici radionica rado prenose iskustva svojim  vršnjacima pri čemu imamo još jedan oblik učenja a to je vršnjačka edukacija. Učenici nakon učešća u ovom vidu obrazovanja su mnogo aktivniji na časovima prirodnih nauka, preuzimaju inicijativu, predlažu i rukovode projektima na nivou svog odeljenja i postaju lideri.

Bravo!