Republički zimski seminar nastave srpskog jezika i književnosti

61. Republički zimski seminar održan je na Filološkom fakultetu u Beogradu 7, 8. i 9. februara.

Od 1960. godine Društvo za srpski jezik i književnost Srbije organizuje seminar u težnji za unapređenjem književne i jezičke kulture. Od tada se, svake godine, tradicionalno okupljaju profesori srpskog jezika i književnosti sa teritorije cele Republike Srbije, kao i profesori srpskih škola iz okolnih država.

Na seminaru se održavaju predavanja, književne večeri, promocije knjiga, druženja sa piscima, muzičke manifestacije, kao i raznovrsni oblici kulturnoumetničkog programa.

Ove godine su na Republičkom zimskom seminaru držali predavanja i autori Izdavačke kuće BIGZ školstvo: Slobodan Novokmet, Jasmina Stanković i Marija Zaputil.

Slobodan Novokmet, autor Gramatike srpskog jezika, održao je predavanje na temu Kako nam internet može pomoći u nastavi srpskog jezika i književnosti. Nastavnicima je skrenuta pažnja na relevantne sajtove sa digitalizovanim rečnicima, koji mogu biti od velike pomoći tokom izvođenja nastave. Takođe, predstavljeni su važni blogovi, jezičke grupe na Fejsbuku i Instagramu, onlajn seminari i kursevi, kao i korisni materijali na Jutjubu. Na taj način je istaknuto kako se mogu razvijati digitalne kompetencije učenika kroz nastavu srpskog jezika i književnosti, ali je i ukazano na to kako se na zanimljiviji način može doći do korisnih informacija povezanih sa ovim predmetom.

Jasmina Stanković, autorka Gramatike srpskog jezika, i Marija Zaputil, autorka Priručnika za nastavnike i Kontrolnih zadataka, održale su predavanje na temu Tematska i projektna nastava u osnovnoj i srednjoj školi. Na predavanju je ukazano na sličnosti i razlike između tematske i projektne nastave, istaknuti su funkcionalni primeri sprovođenja ovih oblika nastave u praksi i dati su predlozi za svrsishodno ostvarivanje međupredmetnih kompetencija i korelacija kroz nastavu srpskog jezika i književnosti.