BIGZ udžbenički komplet za 6. razred

Predstavljamo Vam udžbenički komplet za 6. razred Izdavačke kuće BIGZ školstvo

 

SRPSKI JEZIK 6

AUTORI: čitanka – dr Valentina Hamović, msr Marija Sloboda; gramatika – Jasmina Stanković, Svetlana Stevanović, msr Jole Bulatović; radna sveska – Jasmina Stanković, Svetlana Stevanović, Jole Bulatović, Marija Sloboda

Udžbenički komplet prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Čitanka – udžbenik je radnog karaktera. Sastoji se od pet tematskih celina. Pre svake celine nalazi se tematski projekat. Posle svake celine nalazi se test za samoevaluaciju. Udžbenik sadrži inovativan odeljak – Dnevnik čitanja lektire, koji predstavlja podršku učenicima i nastavnicima tokom obrade domaće lektire. Učenicima mogu biti posebno korisni Vodič za izražajno kazivanje stihova i Vodič za izradu pismenog zadatka, kao i Podsetnik, koji može biti od velike pomoći prilikom pripreme za takmičenja i završni ispit. Uz udžbenik se dobija CD sa audio-zapisima određenih književnih tekstova i Književni leksikon, u kome su objašnjeni svi književnoteorijski pojmovi obrađeni u šestom razredu.
 • Gramatika – udžbenik je radnog karaktera. U uvodnicama se kroz ilustracije nagoveštava šta će učenici naučiti u predstojećem poglavlju. Posle svake lekcije nalaze se vežbanja, a posle svake oblasti data je pregledna sistematizacija gradiva. Znanje iz svakog poglavlja učenici mogu proveriti pomoću testa za samoevaluaciju. Na kraju se nalazi završni test koji obuhvata celokupno gradivo šestog razreda. Data su rešenja svih zadataka. Istaknute su definicije i zanimljivosti. Skrenuta  je pažnja na najčešće jezičke nedoumice sa kojima se učenici susreću.
 • Radna sveska sadrži mnoštvo raznovrsnih zadataka osnovnog, srednjeg i naprednog nivoa, koji su usklađeni sa obrazovnim standardima i ishodima. Konceptualno i tematski prati sadržaje iz čitanke i gramatike, pružajući funkcionalne provere stečenih znanja. Rešenja svih zadataka nalaze se na kraju radne sveske.

 

MATEMATIKA 6

AUTORI: dr Radivoje Stojković, dr Jasminka Radovanović

Udžbenički komplet prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Udžbenik – objašnjenja su dopunjena nizom rešenih primera. Na početku svakog poglavlja nalazi se problemski zadatak koji uvodi učenike u poglavlje. Zadatak će učenici moći da reše kad savladaju gradivo iz te oblast. Na kraju svakog poglavlja nalazi se test koji će učenicima pomoći da samostalno procene koliko su savladali gradivo iz date oblast. Rešenja zadataka nalaze se na kraju udžbenika.
 • Zbirka zadataka – sadrži veliki broj zadataka. Na kraju svake oblasti su zadaci sa testa za završni ispit iz prethodnih godina. Zbirku karakterišu i klasični matematički zadaci za uvežbavanje gradiva i zadaci u formi test provere znanja. U uvodnom obraćanju na početku zbirke dato je objašnjenje tj. postupak rešavanja matematičkih zadataka.

 

MATEMATIKA 6

AUTORI: dr Ivan Anić, Radoje Košanin

Udžbenik prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Udžbenik sa zbirkom zadataka – sastoji se iz  dva dela. Koncipiran je tako da nastavnik s lakoćom može da organizuje problemsku i projektno orijentisanu nastavu. Motiviše učenike na istraživački rad, nudi im veliki broj primera i problema iz svakodnevnog života koji omogućavaju razvijanje najviših nivoa mišljenja. Udžbenik kod učenika razvija funkcionalna znanja iz matematike. Problemi dati u udžbeniku često su iz finansijskog okruženja, a učenici se upućuju i ohrabruju da koriste informacione tehnologije za rešavanje tih problema. Kroz zanimljivi svet matematike učenike vode četiri deteta. Na početku svakog poglavlja navedeno je gde se određeni matematički pojmovi koriste u životu ili gde ih možemo uočiti.

 

BIOLOGIJA 6

AUTOR: Dejan Bošković

Udžbenik prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Udžbenik – strukturne komponente udžbenika podržavaju aktivno i smisleno učenje. Koncept omogućava ostvarivanje definisanih ishoda kroz jasan i suštinski važan tekst. Sadržaji podstiču grupni rad i individualizovanu nastavu. Na početku svake lekcije data su pitanja za proveru naučenog iz 5. razreda. Na kraju svake lekcije nalaze se pitanja i istraživački zadaci poređani po težini.

 

ISTORIJA 6

AUTORI: Uroš Milivojević, Vesna Lučić, dr Boris Stojkovski

Udžbenik prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima – obuhvata istorijsko razdoblje srednjeg i ranog novog veka. Podeljen je u četiri tematske celine. Terminološki i pojmovno je prilagođen uzrastu učenika. Izvorni odlomci i zanimljivosti dopunjuju osnovni tekst i, uz mnoštvo vizuelnih sadržaja (slike, lente vremena, rodoslovne tablice, mape uma), podstiču učenike na razmišljanje, istraživanje i sticanje trajnih znanja o prošlosti.

 

GEOGRAFIJA 6

AUTORI: Igor Leščešen, Nataša Basarić

Udžbenik prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Udžbenik – gradivo je podeljeno u sedam poglavlja. Udžbenik na zanimljiv i praktičan način upoznaje učenike sa sadržajima iz oblasti kartografije, društvene geografije (stanovništva, naselja i privrede) i osnova regionalne geografije Evrope i omogućava učenicima da prošire svoje geografsko znanje i steknu osnove za uspešno savladavanje gradiva sedmog razreda.

 

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 6

 

AUTORI: Marina Petrović, Zorica Prokopić, Jelena Prijović

Udžbenik prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Udžbenik – na početku svake tematske celine izdvojeni su očekivani ishodi učenja. Mnoštvo slika i ilustracija prati jasan i sistematičan tekst. Sadržaji podstiču međupredmetne korelacije. Dati su i detaljno razrađeni predlozi projekata. Na kraju oblasti Računarstvo nalaze se zadaci za dodatnu nastavu.

 

FIZIKA 6

AUTORI: Marija Krneta, Katarina Stevanović, Radmila Tošović

Udžbenik prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Udžbenik: složeno gradivo se obrađuje na dopadljiv način, kroz poznate, svakodnevne situacije. Više od 150 ilustracija učenicima će sadržaje iz fizike približiti i učiniti zanimljivim. Raznovrsna metodička aparatura – tabele s formulama, mape pojmova, zabavni infografici i zanimljivi sadržaji. Problemske situacije i konkretni primeri podstiču učenike da preispituju usvojeno gradivo i samostalno istražuju. 
 • Zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama – sadrži veliki broj zadataka za proveru znanja i rešenja zadataka.

 

LIKOVNA KULTURA 6

AUTOR: Milivoj Miško Pavlović

Udžbenik prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Udžbenik – primeri kojima se ilustruju pojmovi su najčešće od domaćih autora. Reprodukcije umetničih radova nastale su poslednjih godina (aktuelni sadržaji). Udžbenik sadrži mnoštvo praktičnih zadataka kojima se razvija mašta, kreativnost, ali i međupredmetne kometencije. Poseban akcenat stavljen je na prožimanje likovnih sadržaja s drugim predmetima.

 

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA 6

AUTORI: Danilo Šešelj, mr Petko Andrić, dr Željko Papić

Udžbenik prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Udžbenik sa didaktičkom igrom i simulacijom za saobraćaj – Uz pomoć nekoliko metodičkih aparatura učenici se u udžbeniku upućuju na kreativno razmišljanje, uočavanje i prepoznavanje stvaralaštva u svetu koji ih okružuje. U lekcijama su jasno istaknute najbitnije činjenice koje su katkada pravila ponašanja u saobraćaju (npr. na aerodronu), u naselju (očuvanje životne sredine) i dr. Manji projekti, problemska pitanja i zadaci učenike upućuju na uočavanje i prepoznavanje tehnoloških dostignuća i primene istih u svakodnevnom životu. Test Ponovimo još jednom… čine pitanja i zadaci različitog tipa koji su razvrstani na tri nivoa složenosti zahteva čija su rešenja na kraju udžbenika. Čoveče, pazi se – didaktička igra u vezi sa poznavanjem pravila bezbednosti u saobraćaju i sjajna računarska simulacija koja pomaže učenicima pri demonstriranju pravilnog i bezbednog ponašanje iz oblasti saobraćaja.

 

MUZIČKA KULTURA 6

AUTOR: Maja Obradović

Udžbenik prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Udžbenik sa muzičkim zapisima na CD-u – bogata i inovativna metodičko-didaktička aparatura uz savremen dizajn omogućavaju lakše savladavanje i usvajanje gradiva. Na početku lekcije izdvojeni su najvažniji (ključni) pojmovi, a u motivacionom uvodu su pitanja i informacije koji će učenicima pomoći da se prisete ranijih doživljaja, usvojenih sadržaja i povežu ih s novim saznanjima. Didaktičko-metodička aparatura je bogata i jasno grafički istaknuta. Svi primeri za slušanje, pevanje i sviranje u udžbeniku su istaknuti i uz pomoć ikonografije. Postoji veliki broj muzičkih primera na pratećem CD-u (63 numere za slušanje) i mnoštvo primera za pevanje i sviranje propraćeni notama.

 

NEMAČKI JEZIK 6 – DEUTSCH! DAS WILL ICH!

AUTOR: Marija Travica

Udžbenik prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Udžbenik DEUTSCH! DAS WILL ICH! (CD sa audio-zapisima) – sadrži raznovrsne tekstove (dijalozi, narativni tekstovi i sl.). Zanimljivi sadržaji iz nemačke kulture, geografije, istorije itd. koji podstiču učenike na dodatnu zainteresovanost. Mnoštvo vežbi uz slušanje audio-zapisa na CD-u.
 • Radna sveska – svaka lekcija u radnoj svesci završava se stranicom za samovrednovanje.

 

ENGLESKI JEZIK 6 – FOOTSTEPS 6

AUTOR: Vesna Tutunović

Udžbenik prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Udžbenik FOOTSTEPS 6 (CD sa audio-zapisima) – sadrži osam tematskih celina. Upotpunjen je i gramatičkim objašnjenjima na kraju udžbenika. Gramatika je utkana u same sadržaje, istaknuta i naglašena u delu gde se pojavljuje i gde je predviđena za obradu. Udžbenik pomaže u razvijanju različitih jezičkih veština. Svojim konceptom podstiče razvoj komunikacionih veština, pruža mogućnost za istraživački rad na projektima kako u timu tako i u paru. Na kraju svake tematske celine u udžbeniku nalaze se zadaci namenjeni za samoprocenjivanje znanja.
 • Radna sveska FOOTSTEPS  6 – prati udžbenik i dopunjuje ga. Podeljena je u osam tematskih jedinica kao i sam udžbenik. Raznovrsnost vežbi i zadataka doprinose lakšoj obradi i boljem savladavanju i usvajanju sadržaja. Vežbanja sadrže raznovrsne tipove zadataka, koji su raspoređeni na tri nivoa složenosti zahteva. Podjednako se nameću četiri jezičke aktivnosti za usavršavanje jezičkih veština: slušanje, čitanje, pisanje i govor. Sve jezičke veštine se konstantno i istovremeno uvežbavaju radom na zadacima. U radnoj svesci se nalaze i nalozi za rad na projektima za čiju je realizaciju planiran rad u grupi.

Promo BIGZ školstvo