Otvorena vrata edukacije

Centar za stručno usavršavanje Kruševac organizovao "Otvorena vrata Edukacije"

U okviru manifestacije "Otvorena vrata edukacije" u Centru za stručno usavršavanje Kruševac, polovinom februara, održano je predavanje "Jastrebac na dlanu" koje je upoznalo učesnike sa bogatim biodiverzitetom planine Jastrebac: listopadnim i četinarskim šumama, endemičnim vrstama, kao i brojnim vodenim tokovima u kojima se nalazi raznovrstan živi svet. Realizator predavanja je bila Lidija Bjelica. 

Nakon predavanja Muzička škola „Stevan Hristić“ Kruševac predstavila je svoj Erazmus+ projekat strateških partnerstava KA201 „Nasilje - ne, hvala!“. Realizatori prezentacije su bili Svetlana Aleskić, koordinatorka projekta, Slađana Đokić i Vesna Radojević, članice projektnog tima i učesnice aktivnosti učenja, poučavanja i treninga. 

Prisutnim nastavnicima iz različitih osnovnih škola iz Kruševca predstavljeni su: ciljevi projekat „Nasilje - ne, hvala!“, aktivnosti  u okviru projekta, prva kratkoročna obuka koja je realizovana polovinom januara u ovoj školi za predstavnike partnerskih škola iz Bugarske i Turske. Predstavljen je i sajt i fejsbuk stranica projekta, kao važni elementi vidljivosti projekta i širenje uticaja. 

Takođe je bilo reči o Erazmus+ projektima, šta oni promovišu, koje su mogućnosti za škole, koje ključne aktivnosti postoje, kako pronaći partnere i kako koristiti portal eTwinning.