BIGZ udžbenički komplet za 7. razred

Predstavljamo Vam udžbenički komplet za 7. razred Izdavačke kuće BIGZ školstvo

Svi udžbenički kompleti su odobreni od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 7

AUTORI: ČITANKA – Zorana Bošković, Milan Šipovac; GRAMATIKA – Slobodan Novokmet, Vesna Đorđević, Jasmina Stanković, Svetlana Stevanović, Jole Bulatović; RADNA SVESKA – Jasmina Stanković, Svetlana Stevanović, Jole Bulatović, Zorana Bošković, Milan Šipovac

Čitanka je istovremeno inovativna, u pristupu organizacije i izvođenja nastave, i tradicionalna, u smislu izbora tekstova i poštovanja metodičke prakse. Udžbenik je podeljen u devet celina osmišljenih tako da tokom školske godine nastavnik izvodi nastavu krećući se od prve do poslednje strane. U rasporedu obrade književnih dela vođeno je računa o tematskoj povezanosti, postepenom usvajanju književnoteorijskih znanja, obradi lekcija iz oblasti gramatike, o takmičenju iz književnosti, kao i o drugim predmetima sa kojima se može uspostaviti korelacija. Metodička aparatura pruža sigurnost nastavniku i učenicima, vodeći ih kroz čitanje i tumačenje dela iz obaveznog i izbornog programa, od pripremnih faza, preko osnovnog i zahtevnijeg interpretiranja, do uspostavljanja unutarpredmetnih i međupredmetnih korelacija. Na kraju svakog poglavlja nalazi se test kojim se utvrđuje i sistematizuje znanje.

Gramatika je funkcionalno, grafički i sadržajno povezana sa čitankom.Lekcije u gramatici su zasnovane na najsavremenijim vaspitno-pedagoškim metodama. Zastupljeni su brižljivo odabrani primeri prilagođeni učenicima ovog uzrasta. Pažljivo odabranom aparaturom nastavniku se sugerišu odgovarajući metodički postupci prilikom izvođenja nastave, a učenicima se olakšava usvajanje znanja iz oblasti jezika i jezičke kulture. Na kraju svakog poglavlja nalazi se test kojim se utvrđuje i sistematizuje znanje. Lekcije iz jezičke kulture obrađene su inovativno i temeljno. Učenicima se pruža pomoć u čitanju nelinearnih tipova tekstova, osnažuje se njihova kritička svest i sposobnost argumentovanog izlaganja. Ilustracije su osmišljene tako da imaju narativnu strukturu. Stavljanjem književnih junaka u ulogu vodiča kroz udžbenik ostvareno je nešto na čemu se izuzetno insistira u nastavnim programima za osnovnu školu – povezanost gradiva iz književnosti i jezika.

Radna sveska sadrži mnoštvo raznovrsnih zadataka osnovnog, srednjeg i naprednog nivoa, koji su usklađeni sa obrazovnim standardima i ishodima. Zadaci su rađeni prema modelu zadataka sa završnog ispita i PISA testiranja. Posebnu vrednost predstavljaju zadaci za uvežbavanje veštine čitanja i razumevanja pročitanog. Na kraju radne sveske se nalazi Dnevnik čitanja lektire, koji sadrži pripremljene obrasce i istraživačke zadatke za beleške učenika tokom čitanja lektire.

 

MATEMATIKA 7

AUTORI: dr Ivan Anić, Radoje Košanin, Jelena Savković

Udžbenik sadrži dva dela, jedan ima sadržaje iz aritmetike, a drugi je u vezi s gradivom iz geomterije. Koncipiran je tako da nastavnik s lakoćom može da organizuje problemsku i projektno orijentisanu nastavu. Udžbenik razvija funkcionalna znanja iz matematike, motiviše učenike na istraživački rad, nudi im veliki broj primera i problema iz svakodnevnog života koji omogućavaju razvijanje najviših nivoa mišljenja. Problemi dati u udžbeniku često su u finansijskom okruženju, a učenici se upućuju i ohrabruju da koriste informacione tehnologije za rešavanje tih problema. Novi matematički pojmovi objašnjeni su kroz niz rešenih primera, a nakon primera dati su zadaci za rešavanje problema, za istraživanje na različitim nivoima složenosti.

 

MATEMATIKA 7

AUTORI: dr Radivoje Stojković, dr Jasminka Radovanović; radna sveska – dr Radivoje Stojković, dr Jasminka Radovanović, Dragana Stanojević

udžbeniku su objašnjenja teorijskog dela dopunjena nizom rešenih primera, uključujući i one u kojima jedan matematički problem može da ima više različitih rešenja (više pristupa rešavanju zadatka). Svako poglavlja u udžbeniku započinje problemskim zadatkom koji uvodi učenike u poglavlje. Udžbenik je obogaćen metodičkim aparaturama kao što su Podseti se… (sadržaji sa kojima su se učenici susretali u prethodnim razredima, ali i oni iz prethodnih lekcija ili poglavlja), Da li znašU potrazi za… (sadržaji uz koje učenici mogu da nauče nešto više iz istorije matematike ili da pretragom na internetu samostalno istraže neke matematičke fenomene), Zapamti (na margini izdvojene najbitnije činjenice i pojmovi iz matematike). Na kraju svakog poglavlja nalaze se najbitniji sadržaji iz oblasti i test koji će učenicima pomoći da samostalno procene koliko su savladali gradivo iz date oblasti.

Zbirka zadataka za sedmi razred je jedinstvena na našem tržištu po tome što veliki broj zadataka učenik može da rešava direktno u zbirci, bez potrebe za dodatnim prepisivanjem izraza ili precrtavanjem grafičkih priloga (ilustracija). Na kraju svake oblasti zbirka zadataka sadrži zadatke sa testa za završni ispit iz prethodnih godina. Zbirku zadataka karakterišu i klasični matematički zadaci za uvežbavanje gradiva, ali ima i zadataka za proveru znanja u formi testa. U zbirci su zastupljeni i zadaci ispred čijih rednih brojeva se nalazi simbol koji upućuje učenika da ih rešava u svesci. U svesci imaju više prostora za rad, pogotovo kada vežbaju zadatke iz geometrije. Zadaci su označeni po nivoima složenosti zahteva.

 

BIOLOGIJA 7

Autor: Dejan Bošković; radna sveska – Dejan Bošković, Bojana Molnar

Udžbenik – na početku svake lekcije nalaze se pitanja za proveru naučenog gradiva iz 5. i 6. razreda. Uvodi u lekciju su dati kao zanimljivosti i slike koje će učenike motivisati i uvesti u novo gradivo. Mnoštvo pitanja za promišljanje i zadataka za praktičan rad omogućavaju ostvarivanje definisanih ishoda. Na kraju svake lekcije nalaze se pitanja i istraživački zadaci poređani po težini. Testovi za proveru znanja na kraju svake oblasti pomažu učenicima da procene i samovrednuju svoje znanje.

Radna sveska – sadrži četiri tipa zadataka: pitanja za obnavljanje naučenog, zahtevnija pitanja kojima se testira sposobnost logičkog zaključivanja, istraživačke zadatke kojima se razvijaju različite veštine i istraživački dnevnik za vođenje malih projekata.

 

HEMIJA 7

Autori: Miomir Ranđelović, Mirjana Marković

Udžbenik – gradivo je podeljeno na osam oblasti. Svaka oblast počinje uvodnicom sa kratkom zanimljivošću i uvodnim zadatkom, a završava se testom za samoproveru znanja. Na početku svake lekcije su navedeni ishodi učenja, kao i ikonice koje upućuju na stranice i tipove zadataka iz radne sveske. Bogata metodičko-didaktička aparatura – ProfesijeNešto višeRazmisli pa odgovoriZanimljivost i dr. omogućava lakše i zanimljivije učenje.

Radna sveska sa zbirkom zadataka – sadrži četiri tipa zadataka: Pripremi se za…Proveri da li znašumeš, razumeš, Uradi sam/sama i Laboratorijska vežba. Na kraju radne sveske se nalaze rešenja zadataka.

 

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 7

Autori: Zorica Prokopić, Jelena Prijović

Udžbenik – na početku svake oblasti izdvojeni su očekivani ishodi učenja. Strukturne komponente podržavaju aktivno i smisleno učenje. Mnoštvo slika i ilustracija prati jasan i sistematičan tekst. Sadržaji podstiču međupredmetne korelacije. Dati su i detaljno razrađeni predlozi projekata. Na kraju oblasti IKTDigitalna pismenost i Računarstvo nalaze se testovi za samoproveru znanja, a na kraju udžbenika njihova rešenja.


 

LIKOVNA KULTURA 7

Autor: Milivoj Miško Pavlović

Udžbenik – pojmovi se najčešće ilustruju primerima domaćih autora i nastali su u poslednjih nekoliko godina. Udžbenik sadrži mnoštvo praktičnih zadataka kojima se razvija mašta, kreativnost, ali i međupredmetne kompetencije. Posebno je naglašeno prožimanje likovnih sadržaja s drugim predmetima.


 

ISTORIJA 7

AUTORI: Uroš Milivojević, Vesna Lučić, Zoran Pavlović

Udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima – obuhvata istorijski period od druge polovine 18. veka do završetka Prvog svetskog rata 1918. godine. Podeljen je u četiri tematske celine. Odlomci iz istorijskih izvora (rubrika Svedočanstvo) i zanimljivosti (rubrika Znatiželja) dopunjuju osnovni tekst. Zajedno sa bogatim i raznovrsnim slikovnim sadržajima (istorijske karte, fotografije, ilustracije, karikature, tabele, lente vremena, mape uma itd.) imaju funkciju da podstaknu učenike na razmišljanje i istraživanje i omoguće im sticanje funkcionalnih i trajnih znanja o prošlosti.


 

GEOGRAFIJA 7

AUTORI: dr Igor Leščešen, Slobodan Zrnić, Biljana Kolaček, Aleksandra Jovičić

Udžbenik – Gradivo je podeljeno u osam poglavlja u okviru kojih je obrađena regionalna geografija Evrope i vanevropskog sveta, u skladu sa izmenjenim programom nastave i učenja za sedmi razred. Autori su se potrudili da na jasan, praktičan i zanimljiv način upoznaju učenike sa osnovnim fizičko-geografskim i društveno-geografskim elementima svih kontinenata. Pored osnovnog teksta, koji je jezički i sadržinski prilagođen uzrastu učenika, i brojnih zanimljivosti, udžbenik sadrži fotografije, geografske karte, tabele, grafikone i pojmovne mape.


 

FIZIKA 7

AUTORI: Katarina Stevanović, Marija Krneta, dr Jelena Radovanović, Radmila Tošović

Udžbenik – Gradivo sedmog razreda podeljeno je u pet nastavnih tema: Sila i kretanjeKretanje tela pod dejstvom sile teže, sile trenjaRavnoteža telaMehanički rad i energija i Toplotne pojave. Udžbenik je pisan sa ciljem da učenicima pomogne da, baveći se fizikom, razvijaju i važne veštine, kao što su: komunikacija i saradnja, rešavanje problema, rad sa podacima i informacijama i negovanje odgovornog odnosa prema okolini i zdravlju. Kroz praktične aktivnosti u okviru pažljivo odabranih ogleda, Predvidite–posmatrajte–objasnite aktivnosti i Malih projekata, učenicima je omogućeno da razvijaju, primenjuju i proširuju znanja o prirodi i svetu oko sebe.

Zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama – sadrži veliki broj raznovrsnih zadataka sa rešenjima.


 

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA 7

AUTORI: Danilo Šešelj, mr Petko Andrić

Udžbenik i konstruktorski materijali prate sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja i obezbeđuju ostvarivanje ishoda. U udžbeniku se uz pomoć nekoliko metodičkih aparatura učenici upućuju na kreativno razmišljanje, uočavanje i prepoznavanje stvaralaštva u svetu koji ih okružuje. Udžbenik obiluje bogatom metodičkom aparaturom i velikim brojem manjih projekata, problemskih pitanja i zadataka. Učenici se upućuju na uočavanje i prepoznavanje tehnoloških dostignuća i primene istih u svakodnevnom životu. Test nakon poglavlja čine pitanja i zadaci različitog tipa, koji su razvrstani na tri nivoa složenosti zahteva. Rešavajući zadatke, učenici osvajaju  bodove, a njihovim sabiranjem otkrivaju, u skali na kraju testa, poruku i podstrek za dalje učenje. Uz udžbenik za 7. razred pripremili smo i konstruktorske materijale bogatog sadržaja, s predlogom velikog broja vežbi za praktičan rad učenika. Makete/modele učenici mogu izraditi prema primerima koji su dati u uputstvu konstruktorskih materijala ili mogu samostalno osmisliti model.


 

MUZIČKA KULTURA 7

AUTORKA: Marija Brajković

Udžbenik je u funkciji savladavanja sadržaja muzičke kulture za sedmi razred osnovne škole, a koncipiran je tako da nastavnik s lakoćom može da organizuje nastavu. Kroz poglavlja Muzičko znamenje SrbijeMuzikom kroz istoriju – barokNarodna muzika SrbijeDuhovna muzika i starogradska pesmaMuzikom kroz istoriju – klasicizam i Muzički instrumenti udžbenik svojim sadržajem podiže razvojni i obrazovni nivo učenika i podstiče povezivanje sadržaja iz muzičke kulture sa različitim sadržajima drugih nastavnih predmeta. U želji da se sačuva naša narodna muzička tradicija, za čiji opstanak smo zaduženi svi mi, data su dva predloga projektih zadataka koji se tiču istraživanja učenika na polju narodne tradicije: Nematerijalno kulturno nasleđe Srbije i Istraži fonoteku Radio Beograda. Ovi projekti imaju zadatak da učenike detaljnije upoznaju s našom muzičkom tradicijom, pesmom, igrom i instrumentima.


 

NEMAČKI JEZIK 7 – DEUTSCH! DAS WILL ICH!

Autor: Marija Travica

Udžbenik DEUTSCH! DAS WILL ICH! (CD sa audio-zapisima) – gradivo je podeljeno u 10 poglavlja. Gramatika se postepeno uvodi, uz prethodno podsećanje na gradivo 5. i 6. razreda. Sadrži raznovrsne tekstove (dijalozi, narativni tekstovi i sl.), sa odmerenom progresijom u uvođenju novog vokabulara. Zanimljivi sadržaji iz nemačke kulture, geografije, istorije itd. podstiču učenike na dodatnu zainteresovanost – odeljak Merke dir. Predviđeno je mnoštvo vežbi uz slušanje audio-zapisa na CD-u.

Radna sveska – zadaci raznovrsni po tipu i težini, prate u potpunosti sadržaje iz udžbenika. Svaka lekcija u radnoj svesci završava se stranicom za samovrednovanje.

 

 

ENGLESKI JEZIK 7 – FOOTSTEPS 7

Autorka: Vesna Tutunović

Udžbenik Footsteps 7 pomaže u razvijanju različitih jezičkih veština. Svojim konceptom podstiče razvoj komunikacionih veština, pruža mogućnost za istraživački rad na projektima, kako u timu tako i u paru. Gramatički sadržaji koji su predviđeni za obradu na ovom nivou učenja uklopljeni su u lekcije, sa grafički istaknutim definicijama, pravilima i izuzecima. Mnoštvo ilustracija i fotografija prati sadržaje iz udžbenika, omogućavajući lakše usvajanje znanja i stvara stimulativno i prepoznatljivo vizuelno okruženje, koje učenike podstiče na rad. Na kraju svake tematske celine u udžbeniku nalaze se zadaci za samoevaluaciju učenika. Udžbenik sadrži i prateći CD sa audio-zapisima uz određene lekcije, jasno naznačene u udžbeniku.

Koncept radne sveske nadovezuje se na koncept udžbenika, sa kojim je u tesnoj tematskoj, sadržajnoj i organizacionoj vezi. Radna sveska je podeljena na osam tematskih oblasti, kao i udžbenik. Raznovrsnost vežbi i zadataka omogućava lakšu obradu i bolje savladavanje i usvajanje sadržaja. Vežbanja sadrže raznovrsne tipove zadataka, otvorenog i zatvorenog tipa, koji su raspoređeni na tri nivoa složenosti. Zbog toga su vežbanja primerena za različite nivoe postignuća, ali i stilove učenja. U radnoj svesci se podjednako razvijaju četiri jezičke aktivnosti za usavršavanje jezičkih veština: slušanje, čitanje, pisanje i govor.

   

Promo BIGZ školstvo