Nije teško prepoznati muzički talentovane mališane

Kako da prepoznate muzički posebno talentovane mališane? To uopšte nije teško, ističu stručnjaci

Talenat kod dece moguće je prepoznati tek onda kad se detetu dozvoli da ispoljava sve one karakteristike koje čine taj talenat čine uočljivim. Kada je Volt Dizni radio u jednim dnevnim novinama, otkaz je dobio uz reči da “nema previše dobrih ideja”. Danas svi znamo koliko dobrih ideja je zapravo proizašlo iz njegovog genijalnog uma.

 

Kod odgovora na pitanje šta je talenat, niko ne može da napravi tačnu listu koja sadrži sve neophodne sastojke. Uspeh koje dete ostvaruje školu, znatiželja koju iskazuje prilikom vannastavnih aktivnosti i pokazivanje zanimanja za sve što ga okružuje, samo su neke od odlika koje poseduju talentovana deca.

 

Kako da prepoznate muzički posebno talentovane mališane? To uopšte nije teško, ističu stručnjaci. Oni još u najranijem detinjstvu, kada tek počinju da sviraju neki instrument, čine to sa velikim žarom. Obdareni su izuzetnim muzičkim pamćenjem, spremni da improvizujući menjaju ono čemu su ih naučili, ali i da sa razumevanjem usvajaju kompletnu muzičku strukturu. Istovremeno, pokazuju sposobnost transponovanja melodije u nove tonalitete.

Zanima ih i muzička teorija, dekodiraju i beleže ritam i melodijsku liniju, a čak im i pamćenje zavisi od muzičke strukture. Bolje pamte poznate strukture, harmonije i ritam, nego nasumične.

Natprosečno nadareni se slobodno kreću između četiri načina pristupanja muzičkom delu, menjajući centar pažnje između instrumenta i tehnike izvođenja, partiture, zvuka i muzičke strukture. Poseduju i povećanu osetljivost za boju zvuka.

Izvor: Novosti/bah.edu.rs