Kraj školske godine: ocene će se popravljati u školi

Mada izmene Pravilnika o kalendaru vaspitno obrazovnog rada u osnovnim školama za ovu godinu još uvek nisu zvanične, Ministarstvo prosvete već je direktorima škola uputilo dopis o tome kako bi ova školska godina trebalo da se završi.

Prema tim uputstvima je izvesno da će se onlajn nastava završiti 1. juna, te da će tada svi đaci imati zaključene ocene iz svih predmeta. Međutim, to neće biti i kraj ove školske godine, nego će, od ponedeljka, 1. juna, do utorka, 16. juna, osnovci  biti u školskim zgradama. Istina ne svi.

Svi mali maturanti će morati da idu u školu. Oni će u ponedeljak, 1. juna u svoje škole doći da preuzmu probne završne testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i kombinovani test sa pitanjima iz fizike, hemije, geografije, biologije i istorije. Ove testove rešavaće kod kuće i rešene ih vratiti u utorak, 2. juna, kada će u školama polagati probni završni test iz matematike. Škole koje imaju do tri odeljenja osmog razreda ovaj probni test organizovaće od 8 do 10 sati, dok će škole sa više odeljenja, pored ovog termina, imati još jedan, od 11 do 13 sati. Osmaci nezadovoljni zaključenim ocenama moći će da se jave i pokušaju odgovaranjem u školi da ih poprave od 1. do 5. juna, za šta će svaki dan biti rezervisano po sat i po vremena. Za njih će 5. juna biti i zvanično završena ova školska godina, ali će od 3. do 15. juna svakog radnog dana, po sat i po vremena biti održavana pripremna nastava za polaganje završnog ispita. Osmaci će ovaj ispit polagati u svojim školama 17., 18. i 19. juna.

Učenici ostalih razreda u školske zgrade vratiće se samo ako žele da pokušaju da poprave neku od zaključenih ocena. Ovo popravljanje ocena biće organizovano od 8. do 15. juna, a da bi to uradili osnovci će morati da se prijave svojim učiteljima, odnosno razrednim starešinama. Svaka škola, prema zainteresovanosti svojih učenika za popravku ocena, napraviće takav raspored da za učenike svakog razreda osvoji po sat i po vremena dnevno svakog radnog dana, sa vremenskim razmakom između razreda i uz poštovanje svih preporučenih zdravstvenih mera, te da obezbedi da u učionici ne bude više od 10 učenika.

Izvor: Dnevnik