Omogućena nastava na daljinu iz srpskog jezika i u Evropi i Africi

Kao i đacima u Srbiji, i njihovim vršnjacima u dopunskim školama na srpskom jeziku širom Evrope i u Južnoafričkoj Republici, u uslovima nastalim zbog pandemije virusa, omogućena je nastava na daljinu.

Dopunska nastava na srpskom jeziku preusmerena je na učenje na daljinu u Italiji već krajem februara, a u Francuskoj od sredine marta, dok je u Nemačkoj, u Švajcarskoj, Velikoj Britaniji, Grčkoj, Norveškoj, Belgiji, Danskoj, kao i u Južnoafričkoj Republici počela 23. marta. Ukupno 45 nastavnika koristi mogućnosti e-učionica Vatsap ili Fejsbuk učionice, Gugl disk se koristi u izradi projekata, kvizova i drugih nastavnih materijala.

Ove učionice omogućile su formiranje posebnih uzrasnih grupa i postavljanje diferenciranog materijala u skladu sa sposobnostima i potrebama svakog učenika, kao nastavak već utvrđenog koncepta nastave u inostranstvu.

Nastava se organizuje prema dinamici utvrđenoj u redovnim okolnostima. Materijali koji se predstavljaju učenicima obogaćeni su interaktivnim sadržajima, dok su zadaci koje učenici izrađuju praćeni komunikacijom s nastavnikom i drugim učenicima, kao i povratnim informacijama o napredovanju.

Otvorena je i elektronska zbornica, u kojoj umrežavanje nastavnika omogućuje razmenu materijala i informacija.

Posle skoro dva i po meseca ovakvog rada, nastava veoma dobro funkcioniše, te su nastavnici zaključili da je on primenljiv i u nekim drugim situacijama koje diktiraju okolnosti ovakve nastave, kao što su odsustvo nastavnika ili učenika. Takođe je ocenjeno da bi ovakav način učenja mogao bi biti jako koristan kao dodatni model učenja u primeni postupaka individualizacije jer bi učenici mogli da dobijaju induvidualizovane zadatke u odnosu na specificnosti i pojedinačne potrebe.

Za najveći broj nastavnika ovakav način rada je inspirativan i pruža mogućnost za kreativnost i otvoreniji način komunikacije. Učenicima i roditeljima koji se nisu priključili nastavi u e-učionicama ponuđene su alternativne mogućnosti za dostavljanje materijala i informacija preko mejlova, video poziva, društvenih mreža ili drugim kanalima.

Izvor: Dnevnik