Produžen rok za žalbe na preliminarne rezultate, žalbe još danas

Preliminarni rezultati završnog ispita objavljeni su 23. juna na sajtu, a produžen je rok za žalbe roditelja i učenika.

Roditelji i drugi zakonski zastupnici učenika koji ne mogu da ostvare uvid u test elektronskim putem, potrebno je da se obrate matičnoj školi, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Ukoliko roditelji ne mogu da ostvare uvid u test ili eventualno imaju primedbe na rezultate testa nakon uvida, mogli su da ulože prigovor prvostepenoj komisiji u sredu 24. juna 2020. godine od 8 do 15 sati.

U slučaju da roditelji nisu zadovoljni odgovorom prvostepene komisije na uloženi prigovor, mogu se obratiti i drugostepenoj komisiji, danas, 25. juna 2020. godine od 8 do 15 sati.

Prigovor za prvostepenu komisiju ulaže se na obrascu 11, a za drugostepenu na obrascu 12, koji je roditeljima dostupan u školi, kao i na sajtu Ministarstva prosvete.

Roditelji popunjen i potpisan obrazac mogu poslati školi i elektronskim putem.

Učenici osmog razreda polagali su završni ispit od 17. do 19. juna 2020. godine rešavanjem tri testa – testa iz srpskog (maternjeg) jezika, matematike i kombinovanog testa.

Uspeh iz osnovne škole boduje se sa 60 bodova, dok na osnovu uspeha na završnom ispitu učenik može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na testu iz srpskog/maternjeg jezika i matematike i 14 bodova na kombinovanom testu.

Izvor: Nova