Osmi krug onlajn „Obuka za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja”

Osmi krug onlajn „Obuka za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja” počinje 09.10.2020. godine.

U novonastaloj situaciji i u skladu sa preporukama, Obuka za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja odvija se putem interneta. Obuka je obavezna za sve nastavnike u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji i spada u kategoriju obuka od javnog interesa. Program je odobren od strane Ministarstva prosvete i nauke pod brojem 153-02-00027/2017-07.

Ovaj krug obuka se organizuje za srednje stručne škole, područja rada: zdravstvo i socijalna zaštita, trgovina, ugostiteljstvo i turizam.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je direktorima škola koje su uključene u osmi krug obuka prosledio obaveštenje sa spiskom nastavnika koji će pohađati obuku u terminu od 9.10.2020. godine.

Nastavnici ovih škola dužni su da samostalno popune prijavu sa ličnim podacima prema uputstvima koje će dobiti od direktora svoje škole.

Listu škola za osmi krug obuka možete pogledati ovde

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja