Školski portal, e-udžbenik i e-priručnik

Školski portal je posvećen školi i obrazovanju. Na njemu možete saznati novosti iz sveta obrazovanja, pročitati vesti iz različitih škola, informisati se o svetskim iskustvima u obrazovanju, otkriti mnoge zanimljivosti i upoznati se sa ličnim stavovima različitih stručnjaka iz sveta obrazovanja. Registracijom na portal dobijate pristup i mnogim dodatnim korisnim sadržajima.

1. Koje koristi nastavnik ima od portala?

Nakon registracije na Školski portal nastavnik dobija pristup dodatnim korisnim materijalima, koji mu mogu olakšati svakodnevni rad: planove i pripreme za čas, relevantne zakone, pravilnike i propise, a ukoliko u nastavi koristi BIGZ-ove udžbenike, preko portala može preuzeti i e-priručnik, koji je namenjen nastavnicima.

2. Zašto je potrebno registrovati se i kako izvršiti registraciju?

Registracija je neophodna kako biste mogli da pristupite korisnim materijalima namenjenim nastavnicima. Registracija se vrši u četiri koraka: 
• Na naslovnoj strani, u gornjem desnom uglu, kliknite na „Registrujte se”.

• Pri upisivanju korisničkih podataka u polju „Odaberite vrstu korisnika” označite „Učitelji i nastavnici”. Kliknite na „Registrujte se”. Na e-mail će vam stići Potvrda o registraciji. Da biste završili postupak registracije, kliknite na link. Unesite kôd za registraciju koji ste dobili od promotera BIGZ školstva.

• U korisničkom profilu odaberite predmet(e) i razred(e), unesite ostale podatke i kliknite na „Sačuvaj”.

• Nakon uspešno obavljene registracije, svaki sledeći put na svoju personalizovanu stranicu na portalu ulazite klikom na „Prijavite se”.

3. Koliko se često portal ažurira?

Urednici svakodnevno ažuriraju portal.

4. Koje su pogodnosti za učenike koji koriste portal?

Na portalu se učenici i roditelji mogu informisati o temama koje će đacima pomoći u lakšem i uspešnijem učenju, a ukoliko učenik u nastavi koristi BIGZ-ove udžbenike, po registraciji na portal moći će da preuzme svoj e-udžbenik.

5. Koje pogodnosti portal nudi direktorima škola?

Direktori škola na ovim stranicama mogu pratiti aktuelnosti iz sveta obrazovanja. Ukoliko žele da se na portalu nađe vest iz njihovih škola, mogu se obratiti redakciji portala na adresu: info@skolskiportal.rs.

U cilju podrške nastavnicima i đacima BIGZ školstvo je pokrenulo e-priručnik i e-udžbenik. Interaktivni elektronski dodaci u udžbenicima podstiču angažovanje i istraživački duh kod dece. Raznovrsni multimedijalni sadržaji obogaćuju lekcije, ali se pruža i mogućnost kreiranja lekcija po meri učenika dodavanjem sopstvenih materijala.

e-UDŽBENIK

6. Šta je e-udžbenik?

E-udžbenik je elektronska interaktivna verzija BIGZ-ovog udžbenika koji je namenjen učenicima.

7. Čemu služi e-udžbenik i koje su njegove prednosti?

E-udžbenik je elektronska verzija postojećeg udžbenika koji sadrži multimedijalne dodatke u vidu galerija fotografija, video i audio zapisa, 3D animacija i sl. Pored lekcija i multimedijalnih dodataka, e-udžbenik sadrži alate pomoću kojih učenik može sam da označava tekst lekcije, zaokružuje određene delove i dodaje sadržaje lekcijama u vidu slika, tekstova, audio i video materijala i internet linkova.

8. Kako učenik može postati korisnik e-udžbenika?

Da bi učenik postao korisnik e-udžbenika, potrebno je da se registruje na Školski portal i pomoću posebnog koda preuzme sa portala svoj primerak e-udžbenika.

9. Na koji način se e-udžbenik može koristiti tokom same nastave?

Mogućnosti su izuzetno široke. Pomoću alata za označavanje i podvlačanje nastavnik može pomoći učenicima na času da odvoje bitno od nebitnog. Upotrebom priloženih multimedijalnih sadržaja nastavnik može dodatno objasniti lekciju. Multimedijalni sadržaji takođe mogu da nadomeste nedostatak nekih nastavnih sredstava (npr. nedostatak geografskih karata ili opreme za izvođenje laboratorijskih vežbi).

10. Kako se e-udžbenik može koristiti kod kuće?

E-udžbenik dozvoljava učenicima da sami podvlače, označavaju i obogaćuju lekcije dodatnim sadržajima, slikama, video i audio zapisima i linkovima. Na ovaj način podstiče se kreativnost i istraživački duh i olakšava se prilagođavanje gradiva različitim stilovima učenja i interesovanjima.

e-PRIRUČNIK

11. Koja je razlika između e-priručnika i e-udžbenika?

E-udžbenik je namenjen učenicima, a e-priručnik nastavnicima. E-priručnik sadrži sve što sadrži i e-udžbenik (multimedijalne materijale, alatke za označavanje teksta, lekcije u elektronskoj formi), ali ima i dodatne sadržaje namenjene profesorima: godišnje i mesečne planovi i pripreme za časove koje nastavnik može menjati i prilagođavati svojim potrebama, kao i alate koji se pomoću projektora ili pametne table mogu koristiti u samoj nastavi (štoperica, školska tabla za pisanje, kalkulator, markeri...).

12. Kako se postaje korisnik e-priručnika?

Da bi nastavnik postao korisnik e-priručnika, potrebno je da koristi BIGZ-ove udžbenike u nastavi i da se registruje na Školski portal. Nakon toga, pomoću posebnog koda koji će dobiti od BIGZ-a može preuzeti svoj primerak e-priručnika sa portala.

13. Kako se e-priručnik može koristiti za pripremu nastave?

E-priručnik je odlično sredstvo za pripremu časa. Planovi i pripreme koji su uključeni u e-priručnik olakšavaju nastavnicima administrativni deo posla, a mogućnost kačenja različitih sadržaja dozvoljava nastavnicima da unapred pripreme dodatne materijale koje žele da koriste u nastavi.

OSTALA PITANJA

14. Na koliko uređaja može da se instalitra i koristi e-udžbenik/e-priručnik?

Jedan korisnik može svoj primerak e-udžbenika ili e-priručnika da instalira na po jedan uređaj (na računar, tablet i pametni telefon).

15. Da li je za korišćenje e-udžbenika/e-priručnika neophodna internet konekcija?

Internet konekcija je potrebna samo prilikom preuzimanja e-udžbenika/e-priručnika sa Školskog portala. Nakon toga e-udžbenik i e-priručnik funkcionišu offline.

16. Da li je potrebna posebna obuka za upotrebu e-udžbenika/e-priručnika?

Ne. E-udžbenik i e-priručnik karakteriše izrazito jednostavna upotreba, kojom već pri prvom korišćenju može da ovlada svako ko koristi računar ili neki pametni uređaj.

17. Koliko su e-udžbenici i e-priručnici primenljivi u inkluzivnoj nastavi?

E-udžbenik i e-priručnik su vrlo primenljivi u inkluzivnoj nastavi, jer dozvoljavaju prilagođavanje lekcija svakom detetu, a dodavanje multimedijalnih sadržaja omogućava učenje lekcije kroz modalitet koji je najzgodniji određenom detetu.

18. Ko su autori BIGZ-ovih udžbenika?

Autori su nastavnici, ljudi iz prakse, koji se učenicima svakodnevno bave, koji prate njihove potrebe i mogućnosti.

19. Da li se e-udžbenik ili e-priručnik dodatnu naplaćuju?

Ne. Svi korisnisi BIGZ-ovih udžbenika (učenici i nastavnici) stiču pravo na korišćenje e-udžbenika, odnosno e-priručnika.

20. Da li učenici i profesori koji ne koriste BIGZ-ove udžbenike mogu postati korisnici e-priručnika ili e-udžbenika?

Ne. E-priručnik i e-udžbenik su namenjeni isključivo korisnicima BIGZ-ovih udžbenika.