Svi problemi onlajn nastave u Srbiji

Iako je neposredna nastava najbolji oblik nastave, a nastava na daljinu dobra dopuna klasične nastave, školski sistem u Srbiji ipak funkcioniše.

Milenija Simić Miladinović, novinarka lista Politika, navodi da je još ranije ukazivano da je prelazak na onlajn nastavu najlošiji model, ali da su sa druge strane nadležni uveravali da je sistem za takav način rada aspolutno spreman. Prva nedelja će tek pokazati koliko je situacija na terenu zaista dobra.

„Različita su iskustva. Jesu se škole opredelile za sisteme upravljanja učenjem, ali koliko će one biti u mogućnosti da sa tim sistemima koje imaju i raspolažu omoguće jednako obrazovanje, jednake mogućnosti za svu decu, to će se tek videti”, kaže Simić Miladinović.

Ona podseća da je većina učitelja odlučna da deca ne izgube nijedan čas i da su vrlo posvećeni, požrtvovani, kao i da prihvataju da rade prekovremeno.

„Imamo učiteljice koje u prvoj smeni rade sa svojim odeljenjem, prvo sa jednim grupom, pa sa drugom, pa sa onom decom koja su roditeljskom odlukom na onlajn nastavi, a da onda u popodnevnoj smeni menjaju svoju koleginicu koja je iz kovid opravdanih razloga na bolovanju. Rade od jutra do sutra”, ističe novinarka Politke.

Prema njenim rečima, u ovom trenutku svi rade gde stignu, pa su direktori škola koji sve organizuju pravi heroji.

Nemaju svi đaci uslove za učenje

Iako zvanična statistika potvrđuje da najveći broj učenika ima mogućnost da isprati nastavu na daljinu, pitanje je koliko je sistem u mogućnosti da obezbedi svim đacima jednake uslove za školovanje.

„Imamo đake koji nose sa sobom laptop po dvorištu, tražeći signal za interet ne bi li poslali odgovor svojim učiteljima i nastavnicma u gugl učionicu. Dakle, pitanje je koliko je sistem u mogućnosti da obezbedi svim đacima jednake uslove za školovanje. Možda će većina moći da prati onaljan nastavu koristeći sva rapsoloživa sredstva, ali imaćemo i onu decu koja možda nemaju ni televizor u kući, kojoj će nastavnici morati da pripreme štampane materijale, koji će takođe u pisanoj formi odgovarati na zahteve svojih nastavnika ili će razgovarati s njima telefonom”, ističe Milenija Simić Miladinović.

Treba uzeti u obzir koliko je porodica u Srbiji u kojima ima više učenika, jer u ovom trenutku treba svi da budu u realnom vremenu u svojim onlajn učionicama, kao i da li deca imaju tehničke mogućnosti, da li imaju prostora da se sklone u svoju sobu.

Da li će svi biti ocenjeni?

Do kraja prvog polugodišta ostalo je još tri nedelje, što nije mnogo i ne treba se čuditi što neki nastavnici već zakljujučuju ocene.

„Prvo poluogdište je drastično skraćeno. Prvo tromesečje je trajalo deset nedelja, drugo traje svega pet, od toga imamo tri pred nama koje će biti onlajn. Nastavnici su na osnovu neposrednog rada s decom, na osnovu onlajna imali dovoljno vremena da izvedu ocene, a da bi se izvela zaključna ocena, uzimaju se u obzir sve te ocene, a biće sigurno i učenika koji zbog odsustva ne mogu da budu ocenjeni.”

Milenija Simić Miladinović zaključuje da je reč o krajnje atipičnom polugodištu u raljama epidemije i da će rupa u znanju biti, ali da će moći da se nadoknade kad se đaci vrate u školske klupe.

Izvor: RTS