Vežbanje koncentracije

Da bi dete bilo koncentrisano na obavljanje domaćih ili kućnih zadataka potrebna je vežba.

Ovo ni jednom detetu nije lako. Početi i završiti bilo koji zadatak ponekad može biti pravi izazov. Podrška roditelja, vaspitača ili učitelja su ovde isto toliko važne kao i u drugim segmentima detetovog vaspitanja i obrazovanja. 

Zbog čega je koncentracija važna?

Odražavanje koncentracije povoljno utiče na mišljenje i aktivnost.

Učenje za školu se obavlja sa manje napora

Memorisanje naučenog je veće

Koncentracija i završavanje zadataka pružaju detetu veće samopouzdanje

Detetu se budi radoznalost za novo i raste mu motivacija

Postižu se bolji rezultati.

Deca često nisu koncentrisana i fokusirana, naročito u školskom uzrastu. Naučiti kako da isključe spoljne stimuluse i odvlačivače pažnje se postiže vežbom.

Faktori koji utiču na detetovo održavanje koncentracije mogu da budu različiti:

Sadržaj kojim se dete bavi nije privlačan ili je dosadan

Umor

Dete nije sposobno da se usredsredi jer se oko njega događa nešto interesantnije.

Uznemireno je ili uplašeno zbog neostvarivanja očekivanih ciljeva i drugo.

Načini da pomognemo detetu da vežba svoju koncentraciju i da unapredi rad i funkcionisanje mozga mogu da budu vrlo zanimljivi. Ali da bi do toga došlo moramo stvoriti valjane preduslove.

Okruženje u kojem dete radi treba da je mirno i podređeno njegovoj aktivnosti. To znači da bi trebalo da isključite televizor, zvono na telefonu ili muziku koja vam svira.

Balansirana i zdrava ishrana čine čuda. Povrće, voće, riba i visok nivo omega3 kiselina, i raznovrsnost u ishrani su izuzetno važni.

Odmor i dobar san su neophodni.

Ipak, možda je najbitnije i najvažnije od svega regulisanje radnih navika i svakodnevna vežba i obavljanje zadataka.

Izvor: porodicnicentar.com