Počela javna rasprava o Predlogu strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja od 2021. do 2030.

Strategija razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine predstavlja osnovu za sistemsko unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u Srbiji

Javna rasprava o predlogu tog dokumenta, kao i pratećem Akcionom planu počinje danas i trajaće do 10. marta 2021. godine, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Akcioni plan obuhvata period od 2021. do 2023. godine i operacionalizuje opšte i posebne ciljeve postavljene Strategijom, definiše prioritete u pogledu vremena ostvarivanja konkretnih mera i aktivnosti, precizira neophodna finansijska sredstava za njihovo sprovođenje i postavlja pokazatelje na nivou efekata, ishoda i rezultata.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić naglasio je da je strateško opredeljenje Vlade Republike Srbije i Ministarstva da obezbedi kvalitetno i pod jednakim uslovima svima dostupno obrazovanje i vaspitanje.

„Osim povećanja obuhvata na svim nivoima obrazovanja, u fokusu nove strategije biće razvoj ključnih kompetencija učenika i nastavnika, osnaživanje i razvoj ljudskih resursa u oblasti obrazovanja i osavremenjivanje procesa nastave i učenja, kao i uslova u kojima se odvijaju“, kazao je Ružić.

Predlogom strategija predviđeno je, između ostalog, povećanje obuhvata dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, predškolskim pripremnim programom, osnovnim i srednjim obrazovanjem i vaspitanjem, kao i povećanje stope učešća odraslih u obrazovanju i obukama. Neki od strateških ciljeva su i povećanje postignuća učenika na završnom ispitu, smanjenje osipanja učenika iz osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Kada je reč o visokom obrazovanju, neophodno je razviti i ojačati sisteme za praćenje i evaluaciju visokog obrazovanja. Predviđeno je osavremenjivanje celokupnog sistema visokog obrazovanja i visokoškolskih ustanova. Ovaj nivo obrazovanja, pored osnovnih funkcija, kao što su obrazovanje i istraživanja, trebalo bi da obuhvati i nove funkcije, poput transfera tehnologija i inovacija.

Predlog Strategije pripremilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u koordinaciji sa članovima proširenog sastava radne grupe, koju su činili predstavnici najrelevantnijih institucija obrazovno-vaspitnog sistema, koji su imali mogućnost da sugestijama, predlozima i komentarima unaprede ovaj dokument.

U okviru javne rasprave biće održane onlajn sesije u petak, 26. februara i u utorak, 2. marta 2021. godine u 12 časova, dok će u ponedeljak, 8. marta u 12 časova u Klubu poslanika u Beogradu biti organizovan skup.

Primedbe i predlozi dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na obrascu, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva na strategija2030@mpn.gov.rs, sa naznakom: „Predlog strategije”, navodi se u saopštenju.

Izvor: RTV