Đačke dužnosti pre jednog veka

Pred početak još jedne specifične školske godine, koja će biti izvedena u pandemijskim uslovima, i kada su dužnosti đaka pre svega da vode računa o svom zdravlju, zanimljivo je da se podsetimo koje su bile đačke dužnosti pre jednog veka.

Tekst upućen srpskim đacima objavljen je u Politici 19. avgusta 1910. godine.

1. Škola je mala država – budi dobar građanin u toj svojoj državi, pa da što valjano uradiš za svoju veliku otadžbinu.

2. Pomisli da imaš primati veliko nasleđe i budi zahvalan svima plemenitima, koji su ti ga zaveštali, svima velikim ljudima, koji su radom svoga života stvorili i za tebe neprolazne stvari.

3. Nauči se u malome biti veran, da jednom budeš mogao biti u velikome, uči se spoljnom redu, koji će ti pomoći za unutarnju valjanost.

4. Teži za istinitošću, nemoj samo po formi da ispunjavaš svoje dužnosti i ne budi zadovoljan spoljnim uspehom. Nemoj učiti drugima za ljubav, nego misli na sebe samog i šta bi ti hteo da vrediš.

5. Nemoj lagati, ni kao robovi, koji nemaju smelosti za istinu, ni kao pritvorice, koji hoće da se izviju u visinu, niti kao varalice u rečima, koji pozajmljeno izdaju za svoje. Tako isto ne smeš biti dvoličan – da se izdaješ za smirenoga pred svojim roditeljima, a drzak i neuljudan pred svojim učiteljima i drugovima.

6. Budi dobar drug među svojim parnjacima, pouzdan i veran, ali ne dopuštaj nijednom drugu, koji je gori od tebe, da tobom ovlada. Ne staraj se da druge u učenju pretičeš samo iz taštog častoljublja, ali pazi da sve uradiš što tvoja snaga od tebe traži.

7. Ne zloupotrebljavaj svoju jačinu prema slabima i ne budi ohol prema sićušnima, znaj da se već i u mladim godinama može dati dokaza o velikom srcu.

8. Gledaj da budeš valjan i u svima mlađanim igrama i da ostaneš čio i veseo kroz sve mlado doba tvoje. Ljubi prirodu sa svima stvorenjima i ne daj da ti ikakav sobni rad pomuti uživanje u tome.

9. Ne kloni duhom, ako si što pogrešio i morao kaznu otrpeti, otpočni čilo snova, pa ćeš brzo moći utrti sve tragove minuloga. Ne daj da se nepoverenje useli u tebe i ne misli ništa zlo o tvojim nastavnicima, naprotiv – budi vazda ubeđen da su oni samo tvoji prijatelji.

10. Čini što dobro dragovoljno pored tvoga obaveznog rada, da bi i docnije spadao međ one što sami sebi postavljaju ciljeve, a ne među polurobove, koji rade samo što im se naloži.

Deco, izučite ovih krasnih deset zapovedi naizust, izučite ih i povinujte im se, pa da vam dobro bude i ovog i onog sveta.

Školski portal