Obrazovanje po meri dece i mladih

Udruženje biologa Kruševac u tekućoj školskoj godini realizuje dva projekta pod pokroviteljstvom Grada Kruševca.

Prvi projekat je Dečiji naučni kamp 2021 „Obrazovanje po meri dece“ i to je treći kamp po redu koji realizuje Udruženje tri godine uzastopno. Projekat Dečiji naučni kamp 2021 „Obrazovanje po meri dece “ ima za zadatak popularizaciju nauke kod dece i upoznavanje dece sa modelom STEM obrazovanja. Pojam STEM predstavlja akronim koji označava nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. Svaki od ovih predmeta predstavlja deo celine obrazovnog plana.

Umesto da se oni predaju odvojeno, učenici/učesnici uče kako se ovi koncepti međusobno dopunjuju kroz interdisciplinarni pristup. Cilj projekta je da se deca na zanimljiv i interaktivan način upoznaju sa svetom nauke kroz igru, interaktivne radionice, predavanja i demonstracije i uvedu u STEM obrazovanje. Na ovaj način deca uče da rešavaju svakodnevne probleme i upoznaju se sa osnovnim konceptima nauke, pritom se zabavljajući sve vreme. STEM koncept obuhvata principe: kreativnost, timsku saradnju, kritičko razmišljanje i komunikacija – osobine koje čine osnovu obrazovanja za 21. vek.

Direktno su uključeni učenici 18 osnovnih škola sa teritorije opštine Kruševac i PU Nata Veljković (oko 500 učesnika), Glavne projektne aktivnosti su u periodu 18.09 – 30.11.2021. godine i podeljene su na radionice u Naučnom klubu – Centar za stručno usavršavanje Kruševac, PU „Nata Veljković“, Dečije naučne festivale na 3 lokacije: OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, OŠ „Strahinja Popović, OŠ „Brana Pavlović“. Projekat je pod pokroviteljstvom Grada Kruševca i Lokalnog akcionog plana za decu 2021 Grada Kruševca, oblast kvalitetno obazovanje i vaspitanje za svu decu. Pratneri u projektu Dečiji naučni kamp 2021 „Obrazovanje po meri dece su Centar za stručno usavršavanje Kruševac, OŠ „Brana Pavlović, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, OŠ „Strahinja Popović“ Trajal, Jastrebac Lake Resort, Edu Balkan zajednica, izdavačka kuća DATA STATUS.

Drugi projekat je za mlade koji je pod pokroviteljstvom Lokalnog akcionog plana za mlade 2021 grada Kruševca pod nazivom „Nauku primeni planetu ozeleni“. Projekat „Nauku primeni-planetu ozeleni“ ima za zadatak podizanje ekološke svesti mladih u cilju poboljšanja , zaštite i očuvanja životne sredine i razvijanje kapacitete za aktivno učešće mladih u oblasti zaštite životne sredine. Projekat je direktno upućen učenicima osmog razreda , učenicima srednjih škola kao i studentima. Glavni cilj projekat sprovodiće se kroz aktivnosti za učesnike predviđene za period 15.10-10.12.2021..godine. Pratneri u projektu za mlade „Nauku primeni planetu ozeleni“ su Gimnazija Kruševac, Hemijsko tehnološka škola, OŠ Nada Popović, OŠ Dragomira Marković, JKP Kruševac, JKP Vodovod Kruševac, Centar za stručno usavršavanje Kruševac, Trajal, Jastrebac Lake Resort, Edu Balkan zajednica, izdavačka kuća DATA STATUS.

nauku primeni

Projekat je pod pokroviteljstvom Grada Kruševca i Lokalnog akcionog plana za mlade 2021.

Olivera Kolarić, predsednica Udruženja biologa Kruševac