Perspektive umetničkog obrazovanja

Međunarodna naučna konferencija „Perspektive umetničkog obrazovanja – refleksije i ishodi” održaće se 25. i 26. novembra.

Onlajn konferencija će se održati pod pokroviteljstvom Univerziteta umetnosti u Beogradu, Fakulteta likovnih umetnosti i Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Autor udžbenika iz likovne kulture Izdavačke kuće BIGZ školstvo, profesor Milivoj Miško Pavlović govoriće na temu „Učiti slikom”, o budućnosti edukacije, razvoju tehnologije i prenošenju znanja u savremenom okruženju, kao i o razlozima zbog kojih bi bilo interesantno prebaciti težište na likovnu i uopšte vizuelnu kulturu.

U nastavku možete pogledati program međunarodne naučne konferencije:

Perspektive umetničkog obrazovanja – refleksije i ishodi

četvrtak 25. 11. 2021. Uvod

10.00 – 11.00

Rektorka UU Mirjana Nikolić – Otvaranje konferencije

Dekan FLU Dimitrije Pecić – Uvodna reč

Dekan ALU Tomislav Buntak – Izazovi i mogućnosti visokog umjetničkog obrazovanja

Profesor FLU Milivoj Miško Pavlović – Učiti slikom

Realnost, refleksije i ishodi umetničkih fakulteta i akademija- vidljivost u javnosti, uloga u društvu, pozicija na tržištu, raznovrsnost zanimanja.

11.00 – 11.30

Tijana Mandić, Biljana Pejić, Bojana Škorc – Uverenja o kreativnosti

Gordana Belić – Mladi umetnici između sna i jave profesionalnog života – Radionica i istraživački projekat namenjen studentima završnih godina FLU u Beogradu 

Interdisciplinarnost, korelacija ili novi transferi znanja

12.00 – 13.00

Josip Zanki – Etnografija gradnje suhozida: iskustvo terena u nastavi

Ida Loher – Vlastita umjetnička praksa kao dio stručnog usavršavanja učitelja likovne kulture – definiranje održivog modela edukacije

Miroslav Huzjak – Kroskurikularno povezivanje kao interdisciplonarni mostovi između likovnog i drugih područja

Sanja Krsmanović Tasić – Partnerstvo umetnika i nastavnika: Kreativni pristup umetničkom obrazovanju

Likovni/vizuelni umetnik kao pedagog u javnom prostoru

13.30 – 14.45

Dejana Nešović – Likovni/vizuelni umetnik kao pedagog u javnom prostoru ; Kreator neformalnog pristupa u obrazovanju – proces, ideja, cilj

Maja Bosnar – Refleksije in/formalnog obrazovanja- Javni čas apstrakcije

Jelena Bračun – Perspektive muzejske pedagogije i umjetničke medijacije

Alen Novoselec – Umjetnost za baštinu

Robert Šimrak, Renata Burai, Goran Radoš – Odgoj za vrijednosti putem đečjega likovnoga stvaralaštva – Vrijednosti u likovnim radovima u zbornicima Susreta hrvatskoga đečjega duhovnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“, 2012–2021.

petak 26.11. 2021.

Razvojna uloga umetnosti/umetnost u razvoju deteta

10.00 – 11.30

Letricija Linardić i Nina Licul – Inkluzivne i senzorne metode rada u umjetničkoj nastavi

Jasmina Obradović – Izražajnost dečijeg crteža u kontekstu likovnog vaspitanja i obrazovanja

Tamara Nikolić, Nikola Koruga, Kristina Mlađenović – Međugeneracijsko pozorište zajednice kao osnova za učenje vizuelnim metodama

Zlata Tomljenović i Sara Negovetić – Primjena modela interaktivne nastave likovne kulture u trećem razredu osnovne škole

Tanja Dabo, Maja Bosnar, Letricija Linardić – Umjetnost u procjepu: očekivanja, procesi i rezultati

Antonija Balić Šimrak – Đetinjstvo u ozračju umjetnosti

Aleksandra Joksimović – Umetnost u školi u funkciji razvoja pojedinca, društva i kulture

Predmetni kurikulum Likovne kulture

12.00 – 13.00

Mia Arsenijević – Savremena umetnost u nastavi Likovne kulture za 3. razred osnovne škole

Marija Pavlović i Vera Večanski – Umetnost u opštem obrazovanju kao predmet i sredstvo istraživanja: primer rada s glinom

Nikola Smilkov i Snežana Jovanova-Mitkovska – Komparativni pregled nastavnog programa umetničkog obrazovanja – razredna nastava u RS Makedonija i drugim zemljama

Nikola Smilkov, Snežana Jovanova-Mitkovska, Biljana Popeska – Koncept integracije i korelacije u umetničkom obrazovanju

Umetnost i mentalno zdravlje

13.30 – 14.45

Biljana Pejić – Umetnost u funkciji mentalnog zdravlja

Bojana Škorc – Vizuelni prikaz straha

Tatjana Stojanović – Art brut studio-likovni projekat u radu sa pacijentima Dnevne bolnice VMA

Danica Ćirić – Kreativne aktivnosti kao osnova za brzu psihološku intervenciju u krizi, rad sa migranitma

Za više informacija možete posetiti sajt Fakulteta likovnih umetnosti

 

Izvor: Fakultet likovnih umetnosti/BIGZ školstvo