Kalendar takmičenja i smotri za učenike osnovnih i srednjih škola za školsku 2021/22

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo je, na osnovu Stručnog uputstva o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole, Kalendar takmičenja i smotri osnovnih škola za školsku 2021/2022. godinu.

Organizatori pojedinih takmičenja i smotri dužni su da svoja posebna dokumenta, koja se odnose na organizaciju takmičenja i smotri, usklade sa navedenim uputstvom. Prilikom usklađivanja dokumenata, neophodno je precizirati sledeće pojedinosti:

- na takmičenju/smotri mogu učestvovati svi redovni učenici osnovnih škola;
- za svaki naredni nivo takmičenja/smotre određuju se učenici na osnovu postignutih rezultata i rang-liste sa prethodnog nivoa takmičenja/smotre, a u skladu s propozicijama;
- rangiranje učenika za određeni nivo takmičenja/smotre vrši se isključivo na osnovu postignutog broja bodova, u skladu sa Stručnim uputstvom i pravilnikom određene vrste takmičenja/smotre;
- ukoliko više učenika postigne isti broj bodova, svi učenici zauzimaju isto mesto i svi imaju isti rang.

Organizatori takmičenja i smotri dužni su da blagovremeno preciziraju i druge elemente bitne za sprovođenje takmičenja/smotre, a koji proističu iz Stručnog uputstva – izbor domaćina takmičenja/smotre, preciziranje njegovih obaveza, sistem nagrađivanja učenika i nastavnika, mentorski rad (ukoliko je neophodan ili predviđen), potpisivanje diploma, regulisanje finansijskih pitanja, stručna pomoć učesnicima takmičenja i smotri.

KALENDAR TAKMIČENjA I SMOTRI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU možete pogledati OVDE.

KALENDAR TAKMIČENjA I SMOTRI UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU možete pogledati OVDE.

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja