Solidarnost učenika Osnovne škole „Žarko Zrenjanin” u Beloj Crkvi

Ovog aprila učenici OŠ „Žarko Zrenjanin” iz Bele Crkve organizovali su posebnu akciju i pokazali svoju podršku, razumevanje i prihvatanje osoba sa autizmom.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 2. april za Svetski dan svesti o autizmu, što su jednoglasno podržale sve države članice. Ove godine se Svetski dan svesti o autizmu obeležavao uz slogan „Srećnija budućnost za autizam”. Zato su se prvog aprila ove godine učenici OŠ „Žarko Zrenjanin” iz Bele Crkve organizovali i pokazali svoju solidarnost, podršku, razumevanje i prihvatanje osoba sa autizmom. Ujedinili su se da pokažu da su njihove generacije spremne da prihvate različitosti i da zaista dolazi bolja budućnost za sve koji su drugačiji.

Učenički parlament specijalno je osmislio aktivnosti za ovaj dan. Na časovima likovne kulture su svi učenici kreirali panoe sa porukama podrške osobama sa autizmom, kreirali su prezentaciju na ovu temu i razgovarali o tome kako pomoći osobama koje žive sa ovim neurorazvojnim poremećajem.

Na času građanskog vaspitanja, sa nastavnicom Sarom Spasojević prikazali su urađene radove i nakon pažljivo odslušane prezentacije, učenici su postavljali pitanja nastavnicama. Razgovarali su o tome kako da se pojedinac oseća priključeno i prihvaćeno, bez obzira na to da li je reč o osobi koja ima neki od poremećaja iz spektra autizma, ili je u pitanju ukućanin osobe sa autizmom, roditelj deteta sa autizmom. Razmenjivali su ideje i zapažanja o odnosu društva prema trakvim pojedincima. Učenički radovi bili su izloženi tokom vikenda u prozorima škole.

 

Koordinator Učeničkog parlamenta OŠ „Žarko Zrenjanin”: Vesna Kutrički