10, 11. i 12. maja počinje drugi ovogodišnji krug onlajn obuka „Digitalna učionica”

Program obuke za zaposlene u obrazovanju / Digitalna učionica / digitalno kompetentan nastavnik – uvođenje elektronskih udžbenika i digitalnih obrazovnih materijala odvijaće se putem interneta 10, 11. i 12. maja ove godine.

Obuka je obavezna za sve nastavnike, stručne saradnike i direktore u osnovnim školama, gimnazijama, srednjim stručnim i umetničkim školama i spada u kategoriju obuka od javnog interesa. Cilj obuke je profesionalno osnaživanje nastavnika za korišćenje savremene informaciono-komunikacione tehnologije u svakodnevnoj nastavi, osposobljavanje nastavnika za korišćenje digitalnih udžbenika i otvorenih obrazovnih resursa, kako i korišćenje sistema za upravljanje nastavom i učenjem u digitalnom okruženju i većeg broja alata za samostalno kreiranje obrazovnih resursa.

Spisak prijavljenih škola možete pogledati na linku https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2022/05/DIG22-10-12.5.2022.-za-sajt.pdf.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je direktorima škola koje su uključene u novi krug obuka prosledio obaveštenje sa spiskom nastavnika koji će pohađati obuku.

Nastavnici ovih škola dužni su da samostalno popune prijavu sa ličnim podacima prema uputstvima koje će dobiti od direktora svoje škole.

Obaveštenja o sledećim ciklusima obuka objavićemo na sajtu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja zuov.gov.rs.

 

Izvor: ZUOV