Međunarodni dan porodice

Danas se obeležava Međunarodni dan porodice, a izdvojena tema za ovu godinu je „Porodice i urbanizacija”.

Tokom 80-ih godina prošlog veka u fokusu društveno angažovanih organizacija sve više su se nalazila relevantna pitanja u vezi sa porodicom. Cilj je bio da se istakne značaj porodice kao svojevrsnog društvenog stuba, ali i da se pronađu moguća rešenja za pojedine osetljive i kompleksne porodične probleme. U duhu tih tendencija, 1989. godina je proglašena Međunarodnom godinom porodice. Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 1993. godine doneta je odluka da se 15. maj obeležava kao Međunarodni dan porodice. Od tada, svake godine se razmatraju aktuelne teme, sa ciljem da se porodični izazovi postave u kontekst savremenih dešavanja. Tako je ove godine kao centralna izabrana tema „Porodice i urbanizacija”. Produžena pandemija koronavirusa dodatno je ukazala na značaj zdravog, stabilnog i emotivno sigurnog porodičnog okruženja. Protekli period pokazao je da se veliki izazovi na globalnom nivou najbolje mogu prebroditi malim pobedama na mikroplanu – pronalaskom stabilnog temelja u sopstvenoj porodici. Želimo da Vas ovaj praznik podseti da proslavite svaki dan proveden uz ljubav i podršku svojih najbližih!