Dan demokratske kulture u Turiji

OŠ „Veljko Dugošević” u Turiji je 24. 5. 2022. godine obeležila Dan demokratske kulture, u cilju promocije kritičkog razmišljanja, rodne ravnopravnosti i kulturne raznolikosti, kao i istinskih vrednosti demokratske kulture u lokalnoj zajednici.

OŠ „Veljko Dugošević” u Turiji je 24. 5. 2022. godine obeležila Dan demokratske kulture, u cilju promocije kritičkog razmišljanja, rodne ravnopravnosti i kulturne raznolikosti, kao i istinskih vrednosti demokratske kulture u lokalnoj zajednici. Tom prilikom školu su posetili njegova ekselencija Emanuele Žirofre, ambasador EU u Republici Srbiji, Tobijas Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Ivica Radović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i predstavnici Školske uprave Požarevac i lokalne samouprave na čelu sa predsednikom Opštine Kučevo Ivanom Rajčićem.

Osnovna škola „Veljko Dugošević” jedna je od 59 škola u Srbiji koje su deo zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Kvalitetno obrazovanje za sve”. Već pet godina škola razvija kompetencije za demokratsku kulturu, prvo kao pilot škola u zajedničkom projektu EU i Saveta Evrope „Podsticanje demokratske kulture u školama”, a sada kao mentor škola sa novom ulogom koja uključuje usmeravanje drugih škola kroz proces razvoja kompetencija za demokratsku kulturu.  

U fokusu Dana demokratske kulture, čiji je moto bio „Svet mojih snova”, održane su četiri debate na različite teme pod sledećim nazivima: Kritički kutak, Digitalni kutak, Ravnopravni kutak i Kulturološki kutak. Učesnici debata su razmenili mišljenja o tome na koji način se formira kritičko mišljenje i koja je uloga medija u tome, razgovaralo se i o dobrim i lošim stranama interneta i društvenih mreža. Posetioci su mogli da iznesu i svoje stavove o podeli poslova na muške i ženske, ali i da ukažu i na predrasude koje imamo o drugim narodima i njihovim kulturama.

Gostima je prikazana i aplikacija koja promoviše demokratsku kulturu.