Međunarodni dan dece

Danas je Međunarodni dan dece, dan posvećen dobrobiti dece, kada se širom sveta održavaju brojne manifestacije u slavu najmlađih.

Na prvoj Svetskoj konferenciji o dobrobiti dece, održanoj 1925. godine u Ženevi, 1. jun je proglašen Međunarodnim danom dece. Posle 25 godina, ovaj datum je i zvanično usvojen kao Međunarodni dan dece u međunarodnoj zajednici.

Pored ovog praznika posvećenog deci, u svetu se obeležava i 20. novembar kao Svetski dan prava deteta. Na ovaj dan 1959. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija je donela Deklaraciju o pravima deteta, a istog dana 1989. godine i Konvenciju o pravima deteta.

U svetu i kod nas se obeležavaju i drugi datumi posvećeni deci: 12. april – Međunarodni dan dece uključene u život i/ili rad na ulici, 4. jun – Međunarodni dan dece dece žrtava nasilja, 12. jun – Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada, kao i 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, među kojima ima i dece.

Brojnost praznika i manifestacija posvećenih deci ukazuje na društvenu svest o socijalnoj i porodičnoj zaštiti, dobrobiti dece i potrebi da se stvori sigurnije okruženje za rast i razvoj. U okviru socijalnih programa, posebna pažnja se posvećuje pravima dece na život u miru, zaštiti od diskriminacije, zanemarivanja i zlostavljanja, ali i različitim mehanizmima podrške deci.

Želimo Vam da današnji praznik posvetite prisećanju na najlepše dane svog detinjstva, a mi ćemo Vas podsetiti šta su o deci i detinjstvu zapisali veliki mislioci!

„Dete je ljubav koja je nevidljiva.” Novalis

„Dete je otac čoveka.” Sigmund Frojd

„Deca nalaze sve u ničemu, a ljudi ništa u svačemu.” Đakomo Leopardi

„Dete uvek može da nauči odraslog trima stvarima: da bude zadovoljan bez razloga, da se uvek nečim zanima i da ume da zahteva svim silama ono što želi.” Paolo Koeljo

„Kad se iz jedne izvesne perspektive posmatra, detinji život je poezija u svim svojim izrazima.” Milan Bogdanović

„Mada dečja pitanja izgledaju i besmislena i smešna, ona nisu bez izvesne logike, koja je detetu jasna, jer gleda na stvari i pojave nepomućenim pogledom, a koja je starijima nejasna, jer što dublje ulaze u život, sve više gube sposobnost da stvari i pojave logički shvataju.” Branisalv Nušić

 

Ksenija Milovanović