KUTAK ZA BORAVAK, radni listovi od 1. do 4. razreda osnovne škole

Kutak za boravak – novi radni listovi za nastavu u produženom boravku Izdavačke kuće BIGZ školstvo

Iako je produženi boravak vid nastave koji je već godinama zastupljen u školama širom Srbije, materijali i nastavna sredstva specijalizovani za ovakav vid nastave do sada nisu postojali. Izdavačka kuća BIGZ školstvo mislila je i na učitelje i učiteljice koji rade u boravku i pripremila jedinstveno izdanje – Kutak za boravak. U ovim radnim listovima spojena su tri predmeta – srpski jezik, matematika i svet oko nas, odnosno priroda i društvo. 

Ovi radni listovi zamišljeni su sa ciljem da se sva znanja koja se usvajaju na redovnim časovima provežbavaju, povezuju i na taj način kvalitetno utvrđuju. Na samom kraju radne sveske nalaze se zanimljivi edukativni materijali za seckanje, lepljenje, bojenje i izradu 3D modela, koji će učenicima uveseliti vreme provedeno u boravku. Takođe, Kutak za boravak će učiteljima i učiteljicama pomoći da nastava u boravku bude kvalitetna, korisno ispunjena i zanimljiva. Iako je zamišljena za boravak, ova radna sveska svakako se može koristiti i na redovnim časovima, kao i za samostalno vežbanje učenika.

U njihovom stvaranju okupljen je kvalitetan autorski tim učiteljica sa iskustvom, a neke od njih su nam otkrile nešto više o ideji, konceptu i samim zadacima.

Učiteljica Slavica Milojević, OŠ „Karađorđe”, Rača – autorka dela za srpski jezik, Kutak za boravak za treći razred

Kutak za boravak je jedinstveno izdanje nastalo spajanjem tri nastavna predmeta – srpskog jezika, matematike i sveta oko nas / prirode i društva. Takođe, povezanost ova tri predmeta ostvarena je i kroz međupredmetne korelacije u samim zadacima. Ovi radni listovi prilagođeni su razvijanju dečje kreativnosti i maštovitosti, kao i utvrđivanju znanja rešavanjem interesantnih zadataka. Zadatke za srpski jezik smišljala sam pažljivo, vodeći se predviđenim ishodima za sva tri predmeta, pa ćete tako među zadacima iz srpskog jezika pronaći deliće sadržaja iz prirode i društva, kao i celu jednu lekciju posvećenu povezivanju matematike i srpskog jezika. 

Inspiracija su mi bili moji divni učenici koji su mi, i ne znajući, davali ideje za pojedine zadatke. Posmatrajući njih, kako i na koji način dolaze do kreativnih rešenja u radu na času, moj zadatak u stvaranju lekcija za ove radne listove bio je olakšan.” 

Učiteljica Jelena Rusić, OŠ „14. oktobar”, Beograd – autorka dela za matematiku, Kutak za boravak za treći razred i Kutak za boravak za četvrti razred

„Radni listovi Kutak za boravak namenjeni su svima koji žele da utvrde stečena znanja iz matematike i nauče nešto novo. U radnim listovima ima puno različitih tipova zadataka koji omogućavaju usvajanje znanja, podstiču razumevanje i primenu znanja. Primeri zadataka podstiču rešavanje problemskih situacija, aktivno učenje i postupno ostvarivanje definisanih ishoda. Izražena je međupredmetna povezanost, a pojedini zadaci doprinose razvijanju međupredmetnih kompetencija. Zadatke sam pisala sa željom da njihovo rešavanje deci predstavlja zadovoljstvo i da ih podstakne da istražuju koliko je matematika zastupljena u svakodnevnom životu.”

Učiteljica Biljana Životić, OŠ „Bata Bulić”, Petrovac na Mlavi – autorka dela za svet oko nas, Kutak za boravak za prvi razred 

„Kutak za boravak osmišljavan je sa ciljem da utiče na bolja postignuća učenika. Omogućava podučavanje koje vodi učenju, razvijanju funkcionalnih znanja i misaonih aktivnosti kod učenika. Samostalnim i praktičnim angažovanjem na zadacima, ovladavanje sadržajima postaje trajnije, a rezultati uloženog truda pri rešavanju problema iz svakodnevnih životnih situacija unapređuju kvalitet naučenog. Kutak spaja dečju radoznalost sa uspehom. ”

Od ovog septembra u prodaji će se naći četiri izdanja radnih listova Kutak za boravak, po jedno za svaki razred (prvi, drugi, treći i četvrti). Možete ih poručiti preko sajta bigzskolstvo.rs.

Uživajte u Kutku za boravak Izdavačke kuće BIGZ školstvo!