Važan dijalog o mreži ustanova obrazovanja i vaspitanja

Ministar prosvete Branko Ružić istakao je da je važno da se nastavi dijalog sa ključnim akterima o mreži ustanova obrazovanja i vaspitanja u Srbiji.

„Često se kada se govori o mreži ustanova, govori o optimizaciji i racionalizaciji u okviru obrazovnog sistema, što izaziva bojazan kod prosvetnih radnika, lokalnih samouprava, kao i građana. Danas želimo da istaknemo važnost i značaj kvalitetno donete mreže ustanova i zato smo okupili sve važne učesnike u tom procesu“, rekao je on na konferenciji.

Dodao je da je Ministarstvo prosvete, saglasno svom delokrugu, značajno uticalo da se stvore pravni okviri, u vidu kriterijuma za izradu akata o mreži osnovnih škola, koji bi olakšali posao jedinicama lokalne samouprave da pristupe tom poslu.

On je istakao da kada je reč o predškolskim ustanovama i osnovnim školama, nakon donošenja Uredbe o kriterijumima za donošenje akta predškolskih ustanova i javnih osnovnih škola, najveći broj jedinica lokalnih samouprava doneo je, uz manje ili veće poteškoće, akt o mreži javnih osnovnih škola kojim se predvideo, saglasno mogućnostima, broj i prostorni raspored javnih osnovnih škola.

Kada je reč o mreži srednjih škola, Ružić je podsetio da akt donosi Vlada.

On je istakao da je Ministarstvo odlučilo da pozove na dijalog sve ključne aktere kako bi bili sagledani svi aspekti procesa izrade i to od analize relevantnih pravnih akata kojima se reguliše mreža osnovnih škola, definisanje modela, kao i analize konkretne mreže osnovnih škola u pojedinim lokalnim samoupravama.

 

Izvor i foto: Ministarstvo prosvete