Škola i školski sport - mesto gde rastem, učim i vežbam

Nastava fizičkog i zdravstvenog vaspitanja realizuje se kao obavezni predmet u svim školama.

Na prvoj konferenciji „Škola i školski sport – mesto gde rastem, učim i vežbam“, ministar prosvete Branko Ružić istakao je da su fizičke aktivnosti i bavljenje sportom u školskom uzrastu jedan od najvažnijih faktora uticaja na pravilan razvoj i rast i da nastava fizičkog i zdravstvenog vaspitanja utiče i na prevenciju i sprečavanje vršnjačkog nasilja – prvenstveno kroz preventivni rad u školama.

Ministar je naveo da se nastava fizičkog i zdravstvenog vaspitanja realizuje kao obavezni predmet u svim školama.

"Međutim, naša koncepcija fizičkog i zdravstvenog vaspitanja ne zasniva se samo na fizičkom kao obaveznom predmetu, već na jedinstvu nastavnih, vannastavnih i vanškolskih aktivnosti. Zato naše škole, pored redovne nastave, slobodnih nastavnih aktivnosti – „Vežbanjem do zdravlja“ i izbornog programa „Zdravlje i sport“, realizuju i druge programe koje same razvijaju u nameri da odgovore na specifična interesovanja svojih učenika, pre svega u okviru programa školskog sporta, sportsko-rekreativnih aktivnosti i programa vannastavnih aktivnosti učenika“, rekao je ministar.

Ministar Ružić je istakao da je i u Strategiji razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine, školski sport prepoznat kao strateški značajna podrška obrazovno-vaspitnim ustanovama u jačanju njihove vaspitne funkcije, te se, u cilju razvoja zdravih životnih stilova i odgovornog odnosa prema zdravlju, posebna pažnja posvećuje njegovom unapređivanju, a kao mere, između ostalih su predviđene – formiranje novih sportskih sekcija na nivou škole, uključivanje većeg broja učenika u školska opštinska sportska takmičenja, ispitivanje interesovanja učenika za školskim sportskim aktivnostima i potreba roditelja za uključivanjem dece u sportske aktivnosti, popularizacija ženskog sporta, izgradnja i adaptacija i investiciono ulaganje i održavanje fiskulturnih sala i terena.

"Ministarstvo prosvete je u poslednje tri godine u objekte osnovnog obrazovanja, u opremanje fiskulturnih sala, investiralo više od 48 miliona dinara“, rekao je ministar i pozvao sve škole da prate konkurse i prijave svoje projekte.

On je posebno istakao da će u narednom periodu Ministarstvo prosvete imati pomoć i podršku Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu u unapređivanju praćenja fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika.

Od naredne školske godine trebalo bi da počne s radom softver koji će pratiti fizički razvoj i razvoj motoričkih sposobnosti učenika. Pokretanje softvera biće zapravo kruna reformisanja programa fizičkog vaspitanja, započetog 2017. godine. Ono što je važno je da će softver omogućiti nastavnicima i učiteljima da imaju uvid u fizički razvoj i motoričke sposobnosti učenika i da na osnovu toga prilagode rad u školi i daju predlog odgovarajućih fizičkih aktivnosti i vežba koje treba da rade u školi, ali i van nje“, naveo je on.

Ministar je zahvalio direktorima, nastavnicima razredne i predmetne nastave što doprinose stvaranju školskog ambijenta u kojem se praktikuju zdravi životni stilovi i podstiče razvoj fizičke i zdravstvene kulture, članovima Intersektorske radne grupe za pitanja školskog sporta koja planirane aktivnosti detaljno razrađuje i upravlja njihovom realizacijom, predstavnicima Ministarstva sporta, zavoda, organizacija i sportskih saveza u podsticanju i stvaranju uslova za razvoj i unapređivanje školskog sport, kao i Projektu REdiS 2030 za pružanje podrške u organizaciji današnje konferencije, ali i u pružanju podrške uspešnom sprovođenju reforme obrazovanja u Republici Srbiji.

Na konferenciji u uvodnom obraćanju govorili su ministar sporta Zoran Gajić, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković, kao i vođa projekta REdiS Anita Jakobsone.

Ministar sporta Zoran Gajić naglasio je da cilj fizičkog vaspitanja treba da bude podsticanje dece na vežbanje kroz zabavu i igru uz ispunjavanje nekoliko važnih činilaca: sveobuhvatnost, prepoznavanje talenata i zdravstveni aspekt.

"Bavljenje sportom i fizička aktivnost imaju pozitivan uticaj na kompletan fizički, psihološki i socijalne razvoj i deca tako mogu da steknu znanja i veštine korisne za budući život i da nauče da se nose sa pobedama i porazima, kao i da poštuju pravila fer pleja i sportskog ponašanja“, rekao je on.

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković rekao je da godinama unazad Olimpijski komitet Srbije radi na promociji sporta i olimpijskih vrednosti među školarcima i uspešno sprovodi različite programe u saradnji sa institucijama, gradovima, opštinama i školama, kao što su: Olimpijski čas, Eko Olimpijada, Sportski izazov, Olimpijska čarolija, Evropska nedelja sporta i dr.

U ovim programima, kako je rekao, učestvovalo je na hiljade dece i mladih širom Srbije.

"Do ovih rezultata došli smo i kroz formalnu saradnju sa državnim institucijama Srbije, a tu prvenstveno mislim na Ministarstvo sporta i Ministarstvo prosvete, ali i kroz manje formalne aktivnosti koje sprovodimo sa našim komercijalnim sponzorima i partnerima. Olimpijski komitet Srbije će i ubuduće nastaviti da predano radi na tome da sport približi svima i učini ga dostupnim najmlađima. U narednom periodu akcenat će se staviti na olimpijsko obrazovanje koje ima za cilj ostvarivanje olimpijskog ideala – izgradnje boljeg i humanijeg društva kroz sport i inovativna digitalna rešenja: Virtuelni olimpijski muzej i mobilna aplikacija TreninGO“, rekao je Maljković.

Na konferenciji će tokom današnjeg dana, pored izlaganja pomoćnika ministra Milana Pašića, izlagati stručnjaci i iz različitih uglova govoriti o predmetu Fizičko i zdravstveno vaspitanje kao i o školskom sportu u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, kao i o narednim aktivnostima u cilju razvoja do 2030. godine.

Organizator konferencije je Ministarstvo prosvete uz podršku projekta „Jačanje kapaciteta relevantnih institucija u okviru Ugovora o reformi sektora obrazovanja u Srbiji – Osnaživanje veze između zapošljavanja i socijalne inkluzije“ (REdiS 2023).

 

Izvor i foto: Ministarstvo prosvete