Ohrabrujuća okolina i povezivanje gradiva najbolja su motivacija za kvalitetno učenje

Deca će lakše učiti ako vide da se gradivo može primeniti. U svladavanju obaveza pomoći će im korišćenje svih čula kao i ohrabrivanje njihovih dobrih strana.

Deca najbolje uče u ohrabrujućoj okolini. Ona su prirodno znatiželjna i ako od toga više profitiraju to se i više trude. Ako ne dobiju dovoljno podrške, menja se njihov stav prema učenju pa im je potrebno više motivacije. Roditelji svoju decu mogu da motivišu pravilnim metodama i izbegavanjem nepotrebnog pritiska, piše Sholastic.

Kako motivisati dete da bolje uči

 

1. Postavite ciljeve zajedno


Na početku treba postaviti ciljeve koje dete može postići. To treba da budu detetovi izazovi, a ne roditelja. Ako su ciljevi previsoki dete će imati osečaj kako ih nikada ne može dosegnuti što će ga dodatno demoralisatii. Važno je detetu dati do znanja kako je samo došlo do tih izazova, jer će ga to naučiti kako biti samostalan i pružiti mu osećaj da je učinio nešto dobro.

2. Raspodelite izazove


Dogovorene ciljeve preporučuje se raspodeliti na nekoliko koraka, tako će dete kad uspešno obavi svoj zadatak biti zadovoljno i ponosno na svoj rad. Preterivanje sa velikim zadacima moglo bi biti previše za mališana i obeshrabriti ga u učenju.

3. Stvorite ohrabrujuće okruženje


Nakon postavljenih ciljeva, sledeći korak ka boljem učenju je ohrabrujuće okruženje. Važno je detetu pružiti da gradivo doživljava vizuelno i taktilno. Lakše će nešto zapamtiti ako to doživi svim čulima.

4. Pronađite skrivene talente


Svako dete ima svoje talente, neko je odličan u matematici, a drugi obožava da čita. Upravo te strane treba ohrabrivati i pružiti detetu mogućnost da istražuje svoje talente.  

5. Naučite ga da povezuje gradivo


Roditelji dete treba da nauče kako da povezuje gradivo sa stvarnim svetom. Lakše će shvatiti kako stvari funkcioniraju ako ih vidi na delu, a ne sluša o njima samo u teoriji. 

 

Izvor: pcskolarac.info