Dobra saradnja ministarstva i Saveta Evrope

Ministar prosvete Branko Ružić i šef Misije Saveta Evrope u Beogradu Tobijas Flesenkemper ocenili su da je veoma važno da se nastavi promovisanje demokratske kulture u sistemu formalnog obrazovanja u Srbiji.

Kako je istaknuto, Projekat podsticanja Demokratske kulture biće proširen i na visoko obrazovanje. 

"Veoma je važno da se nastavi promovisanje demokratske kulture u sistemu formalnog obrazovanja i primene antidiskriminatornog pristupa zasnovanog na standardima i praksi Saveta Evrope u odabranim predmetima i nastavnim planovima i programima“, rekao je ministar Ružić.

On je istakao da je značajno što je završen priručnik sa primerima dobre prakse, koji će biti koristan za sve škole i nastavnike, ali i da je Srbija prva zemlja u Evropi koja je izdala priručnik za roditelje koji vaspitavaju decu da postanu aktivni građani. 

"Pored toga, mi smo jedina zemlja u Evropi koja ima 20 spoljnih savetnika za demokratsku kulturu. Takođe, želim da se zahvalim SE na podršci u obrazovanju manjina. Nastavljamo projekat Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji, a nadamo se da ćemo imati i vašu podršku u platformi za učenje na daljinu na jezicima nacionalnih manjina“, naveo je Ružić.

 

Izvor i foto: Ministarstvo prosvete