Međunarodni dan matematike i Dan broja pi

Generalna skupština Uneska proglasila је 14. mart (Dan broja pi) za Međunarodni dan matematike na predlog Međunarodne matematičke unije 2020. godine.

Broj pi (π) poznat je i kao Arhimedova konstanta ili Ludolfov broj. Pi je često u upotrebi u matematici i fizici kao konstanta koja definiše količnik obima i prečnika kruga i iznosi približno 3,14 ili 22/7. Važan je u arhitekturi i građevinarstvu, astronomiji, a koriste ga i biolozi (struktura DNK).

Broj π ima beskonačno mnogo decimala. Naučnik Ludolf van Cojlen, po kome i nosi naziv Ludolfov broj, oko 1600. godine je ručno odredio prvih 35 decimala broja π. Oznaku π je uveo matematičar Vilijam Džouns davne 1706. godine, prema nazivu periferija (lat. peripheria, grč. περιφέρεια), što znači kružnica. 

Međunarodni dan matematike se zato simbolično i obeležava 14. dana u 3. mesecu (3,14). A na ovaj dan je 14. 3. 1879. godine u nemačkom gradu Ulmu rođen i čuveni Albert Ajnštajn.