Preporuka za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada u OŠ Vladislav Ribnikar

Preporuka za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada i vannastavnih aktivnosti u OŠ „Vladislav Ribnikar“

Ministarstvo prosvete je na osnovu odluke pedagoškog kolegijuma škole i u dogovoru sa Savetom roditelja Ogledne osnovne škole „Vladislav Ribnikar“ i Radne grupe za podršku mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih, dalo preporuku za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada i vannastavnih aktivnosti do kraja nastavne godine, za sve učenike Ogledne osnovne škole „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu.

  • Svakom detetu, koje se ne oseća spremno da pohađa nastavu i kome je neophodna podrška, ista je omogućena od strane stručnih lica.
  • Nastava, kao i ostali vidovi podrške procesu učenja, održavaju se isključivo za decu čiji su roditelji izrazili želju za tim.
  • Svaki roditelj ima mogućnost da, u bilo kom trenutku, promeni odluku u skladu sa trenutnim osećanjima svog deteta.
  • Ministarstvo prosvete priprema predlog posebnog modela upisa u srednju školu za učenike 8. razreda Ogledne osnovne škole „Vladislav Ribnikar“ koji će se prvo predstaviti roditeljima.

 

Izvor i foto: Ministarstvo prosvete