Metodika nastave prirode i društva

Knjiga „Metodika nastave prirode i društva” BIGZ školstva namenjena je studentima učiteljskih i pedagoških fakulteta, kao i učiteljima koji već rade u praksi, za unapređivanje i osavremenjivanje metodičkih znanja.

U knjizi su predstavljeni neki od savremenih pristupa koji su pogodni za primenu u nastavi prirode i društva (integrativni pristup, problemski model rada, vanučioničke aktivnosti i model obrnute učionice). Osvetljene su i teme održivog razvoja, ponašanja u slučaju elementarnih nepogoda, dualizam prava i obaveze u različitim društvenim grupama.

Bogata didaktičko-metodička aparatura (IDEJA PLUS, DOBAR SAVET ZLATA VREDI, ISKUSTVA IZ UČIONICE itd.) koja odlikuje ovu knjigu kompletirana je korišćenjem informaciono-komunikacione tehnologije, a posebno kodovima koji omogućavaju pristup dodatnim naučnim i pedagoškim materijalima. 

U knjizi su predstavljene teorijske spoznaje i iskustva koja su doprinela dobrim rezultatima naših učenika na međunarodnim TIMSS testiranjima, kao i skorašnja reforma obrazovnog sistema u Srbiji koja pomera težište sa nastavnih sadržaja na proces i ishode učenja. Učiteljima je prikazano kako da pomognu učenicima pri razumevanju značaja nastave prirode i društva za svakodnevni život, što može doprineti promeni položaja ovog predmeta, koji je jedan od najmanje omiljenih kod učenika mlađeg osnovnoškolskog uzrasta. 

Uzimajući u obzir sve navedeno, ovaj knjiga predstavlja interaktivnu i praktično upotrebljivu literaturu za učenje, ali i za pripremu što kvalitetnije nastave.

„Metodiku nastave prirode i društva” možete poručiti na sajtu BIGZ školstva i već sada započeti pripremu za sledeću školsku godinu:

https://www.bigzskolstvo.rs/proizvod/metodika-nastave-prirode-i-drustva/

 

Izvor: BIGZ školstvo