BIGZ:bot robot

BIGZ:bot – mobilni robot kojim je moguće upravljati pomoću BIGZ mikrokontrolerskog sklopa.

Dragi nastavnici, kao dodatno nastavno sredstvo za predmet tehnika i tehnologija možete koristiti Konstruktorske materijale za vežbe iz tehnike i tehnologije sa BIGZ:bot robotom za osmi razred osnovne škole Izdavačke kuće BIGZ školstvo.

Koristeći ovaj komplet sa pažljivo odabranim vežbanjima, učenici mogu da ovladaju osnovama elektrotehnike i elektronike, kao i načinima na koje se koriste mikrokontroleri i BIGZ:bot – mobilni robot kojim je moguće upravljati pomoću BIGZ mikrokontrolerskog sklopa.

Konstruktorska kutija sadrži eksperimentalnu ploču, tri otpornika, dve svetleće diode, priključak baterije 9 V, dva tastera, dva prekidača, žicu za povezivanje, foto-otpornik, tranzistor, magnet, žicu za elektromotor, mikrokontrolerski modul i BIGZ:bot robot za sastavljanje iz 7 delova.

U oblasti Elektrotehnika i elektronika svaka vežba sastoji se od četiri dela:

  • crtanje električne šeme sklopa;
  • virtuelno sastavljanje sklopa u onlajn aplikaciji Tinkercad Circuits;
  • simulacija sklopa u onlajn aplikaciji Tinkercad Circuits;
  • izvođenje vežbe pomoću komponenata iz kutije.

U oblasti Mikrokontroleri svaka vežba sastoji se od pet delova:

  • crtanje električne šeme sklopa;
  • virtuelno sastavljanje sklopa u onlajn aplikaciji Tinkercad Circuits;
  • programiranje mikrokontrolera;
  • simulacija sklopa u onlajn aplikaciji Tinkercad Circuits;
  • izvođenje vežbe pomoću fizičkog mikrokontrolerskog sklopa (BIGZ mikrokontrolerskog sklopa).

BIGZ mikrokontrolerski sklop sastoji se od mikrokontrolera i dodatnih komponenata koje omogućavaju izvođenje svih vežbi iz ovog priručnika, ali i izvođenje samostalnih projekata učenika. Mikrokontrolerski sklop kompatibilan je s ATTINY85 mikrokontrolerom i korisniku omogućava da sve sklopove dizajnirane u Tinkercad Circuits-u isproba u stvarnom svetu. Da bi se modul koristio, potrebno je za njega napisati programski kôd na računaru. Potom taj programski kôd treba prebaciti u modul, koji će se kablom povezati na USB priključak računara. Kabl i modul nalaze se u kutiji. Pre prvog korišćenja potrebno je podesiti programsku podršku na računaru. Uputstva za podešavanje dostupna su u priručniku Konstruktorske kutije pod naslovom „Pre početka: instalacija programske podrške”.

Mikrokontrolerski modul može se koristiti samostalno ili u paru s BIGZ:bot modulom, dodatkom koji vam omogućava da svoj mikrokontrolerski modul pretvorite u mobilnog robota.

Konstruktorske materijale za vežbe iz tehnike i tehnologije sa BIGZ:bot robotom za osmi razred osnovne škole možete poručiti na sajtu:

https://www.bigzskolstvo.rs/proizvod/tehnika-i-tehnologija-8/

 

Izvor: BIGZ školstvo