Inovativni zbornik u našem obrazovnom sistemu

Predstavljamo vam zbornik „Inkluzija u savremenom obrazovanju – primeri dobre prakse” Izdavačke kuće BIGZ školstvo

Izdavačka kuća BIGZ školstvo pripremila je zbornik „Inkluzija u savremenom obrazovanju – primeri dobre prakse”, sa ciljem ravnopravnog uključivanja svih učenika u obrazovni sistem i unapređivanja kompetencija nastavnika za rad u odeljenjima koja pohađaju deca sa različitim obrazovnim potrebama.

Pripreme i nastavni materijali pokazuju kako se može pružiti podrška deci iz osetljivih grupa i podstaći njihovo uključivanje u redovno obrazovanje i život zajednice. Inovativnim primerima su pokazane raznovrsne mogućnosti u prevazilaženju prepreka i ponuđene mnogobrojne perspektive pri organizovanju i izvođenju inkluzivne nastave. 

Zbornik sadrži pripreme za sve nastavne predmete od prvog do osmog razreda, a stepen individualizacije se kreće u rasponu od IOP-a 1 do IOP-a 3. Struktura zbornika je pregledna – pripreme su podeljene po predmetima unutar razredne i predmetne nastave, a simbolom iznad svakog naslova istaknuto je za koji stepen individualizacije je priprema predviđena. Verovatno najveću prednost ovih primera predstavlja činjenica da su napisani i praktično izvedeni sa učenicima koji se obrazuju po IOP-u, a tek onda, nakon praktične primene, uvršteni u zbornik, zbog čega se može u pravom smislu govoriti o primerima dobre prakse velikog broja autora. 

S obzirom na to da se za individualizovanu nastavu ne mogu osmisliti standardizovani udžbenici, zbog velikog stepena varijabilnosti u vrstama individualizacije, objavljivanje ovakvog zbornika može predstavljati veliku podršku prosvetnim radnicima u ovim, možemo reći još uvek početnim, godinama primenjivanja inkluzivnog obrazovnog modela. Stoga ovaj zbornik predstavlja i značajan priručnik za nastavnike koji se susreću sa izazovima uključivanja svih učenika u ravnopravni nastavni i obrazovni proces. 

S obzirom na mnoštvo istaknutih priprema, nadamo se da će ovaj zbornik pružiti značajan idejni i praktični doprinos prilikom osmišljavanja budućih časova po meri svakog učenika. 

Zbornik „Inkluzija u savremenom obrazovanju” biće u prodaji od septembra, a možete ga poručiti putem sledećeg linka: 

https://www.bigzskolstvo.rs/proizvod/inkluzija-u-savremenoj-nastavi/

 

Izvor: BIGZ školstvo